Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Materion Cynllunio / Planning Matters

Ceisiadau cynllunio (Rhestr wythnosol)
Building-Control-and-Conservation/Planning-
website link applications (Weekly listing)
website link
Penderfyniadau ceisiadau cynllunio
website link

Planning Decisions
website link

Materion Cynllunio / Planning Matters Statistics: 0 click throughs, 782 views since start of 2018

Materion Cynllunio / Planning Matters

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 22 click throughs, 81847 views since start of 2018