Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Manylion 'stafelloedd Y Ganolfan / Details of the facilities of the Ganolfan

/image/upload/eifion/Y_Neuadd.jpg

Y neuadd / The hall

Mae hon ar gael ar gyfer pob math o weithgareddau yn cynnwys: cyngherddau, dawnsfeydd, chwaraeon, partion, dramau gyrfaoedd chwist, arddangosfeydd ayb. Mae system sain ar gael ac hefyd wifren clywed i'r rhai gyda nam ar ei clyw.
Gellir gosod 220 o gadeiriau pan mae cyngherddau ayb ymlaen.

This facility is available for a multitude of activities including: concerts, dances, sporting activities, parties, drama, whist drives, exhibitions etc. A sound system is installed together with a hearing loop for those with hearing impediments.
Seating capacity is 220 persons.

/image/upload/eifion/Y_Gegin.jpg

Y Gegin / The kitchen

Mae yma gwcer, oergell, popty ping, dwr poeth, llestri a phob adnoddau y cewch mewn cegin.

Resources available here include: cooker, fridge, microwave oven, hot water, crockery and other items normally fiound in kitchens

/image/upload/eifion/_Stafell_goffi.jpg

Y 'stafell goffi / The coffee room

Gellir gosod byrddau a chadeiriau yma ar gyfer 35+ o bobl. Heb fyrddau, gellir cael hyd at 50 o bobl yma'n gyfforddus. Mae cyfrifiadur, mynediad i'r rhyngrwyd, taflenydd a sgrin ar gael i'w defnyddio yma.
Tables and chairs can be arranged here for 35+ people. With seating only, this room can comfortably hold up to 50 people. A computer, internet access, projector and screen are availabe for use here

/image/upload/eifion/_Stafell_ymarferol_1.jpg

'Stafell ymarferol / Practical room

Gellir defnyddio y fan yma i gyfarfodydd, gweithgareddau ayb. Gyda chadeiriau yn unig bydd 25 o bobl yn gyfforddus yma.

This room can be used for meetings, activities etc. Comfortable seating capacity can be arranged for around 25 people.

/image/upload/eifion/Stafell_werdd.jpg

Y 'stafell werdd / The Green room

Dyma 'stafell GT ac mae cyfrifiaduron yma ar gyfer 10 person. Trwy symud y desgiau gall 12 o bobl eistedd yma'n gyfforddus. Dyma'r 'stafell leiaf yn yr adeilad
This is the IT room with laptops for 10 people.
By re-arranging the desks, 12 persons can be accommodated here for functions. This is the smallest room within the facility.

Manylion 'stafelloedd Y Ganolfan / Details of the facilities of the Ganolfan Statistics: 0 click throughs, 339 views since start of 2024

Canolfan Addysg Bro Aled 1 .jpgManylion 'stafelloedd Y Ganolfan / Details of the facilities of the Ganolfan

I hurio unrhyw 'stafell neu y neuadd cysylltwch ar Warden, Eifion Jones ar 01745870656 neu trwy e-bost Click to email
For hiring any of the rooms or hall, contact the Warden, Eifion Jones on 01745870656 or by e-mail, Click to email

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54506 views since start of 2024