Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Mainc i'r Pentref Bench for the village

Cyflwynwyd mainc er cof am Gwyn Evans (Nant y Merddyn) gan Meifod Wood Products, Dinbych Dydd Gwener y 3ydd o Hydref 2008.
Gosodwyd ym Maes Creiniog lle treuliodd Gwyn llawer awr hapus yn sgwrsio efo trigolion lleol.
'Roedd Gwyn yn boblogaidd iawn yng ngweithdy coed Meifod Wood Products lle roedd yn helpu efo gwneud meinciau a dodrefn eraill.

/image/upload/eifion/Mainc_Gwyn.jpg

Meifod Wood Products of Denbigh presented a bench in memory of Gwyn Evans (Nant y Merddyn) on 3rd October 2008.
It is positioned in Maes Creiniog where Gwyn spent many a happy hour talking to local people.
Gwyn was very popular at Meifod Wood Products' workshop where he helped in the manufacturing of benches and other furniture

Mainc i'r Pentref Bench for the village Statistics: 0 click throughs, 548 views since start of 2018

Mainc Gwyn.jpgMainc i'r Pentref Bench for the village

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 21 click throughs, 78906 views since start of 2018