Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hyfforddiant Pel Droed Plant / Children's Football Coaching

/image/upload/eifion/Hyfforddi_pel_droed.JPG

Mae ymarfer pel droed i blant ysgolion cynradd ar gae chwarae Llansannan pob Nos Iau rhwng 5 a 6 yh yn ystod tymhorau'r ysgol. Bydd Hyfforddwyr o Adran Chwaraeon Cyngor Conwy yn arwain y sesiynau a codir £2.0 y pen am y noson.

Football coaching for primary school children is available on the Llansannan sports field every Thursday between 5 and 6 pm. during school term. Trainers from Conwy Council Liesure Services attend the sessions and a charge of £2.0 per child is made.

/image/upload/eifion/gol.JPG

Mae rhwng 15 ac 20 o blant yn mynychu'r sesiynau'n rheolaidd, yn fechgyn a merched ac yn dod o Lannefydd, Groes a Llansannan

Berween 15 and 20 children attend the sessions, boys and girls coming from Llannefydd, Groes and Llansannan

/image/upload/eifion/colli_gwynt.JPG

Ymarfer i gynesu.

Waming up exercise.

/image/upload/eifion/Ymarfer.JPG

Chwaraewyr y dyfodol

Players of the future

Hyfforddiant Pel Droed Plant / Children's Football Coaching Statistics: 0 click throughs, 370 views since start of 2024

Hyfforddiant Pel Droed Plant / Children's Football Coaching

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54499 views since start of 2024