Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Hurio'r Pafiliwn Hiring the Pavilion

Dach chi angen lle i gynal parti plant, cyfarfod achlysurol neu digwyddiad arall yna gallwch hurio’r pafiliwn am bris rhesymol iawn.

Do you need a venue for a children’s party, an occasional meeting or event then you can hire the pavilion for very reasonable rate

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Eifion ar 07584413400

For further information contact Eifion on 07584413400

Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association


Ffurflen llogi’r pafiliwn / Pavilion booking form


Enw’r Llogwr / Name of Hirer----------------------

Cyfeiriad / Address------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Rhif Ffon / Tel no.------------------------------

Hurio am dymor-Season’s Hiring / Hurio yn achlysurol-One off hire

Pwrpas yr hurio Purpose of hiring

Chwaraeon-Sport / Parti-Party / Arall-Other

Dyddiad/au hurio Hiring Date/s------------------------------

Telerau Hurio / Hiring Charges

Tymor / Season ( tros 4 mis/ over 4 months) £200.00

Hurio yn achlysurol / One off hire £10.00

Parti / Party £30.00 (yn cynnwys offer / including equipment) Heb offer / without equipment £10.00


Llogwr / Hirer

Llofnod/ Signature------------------
Dyddiad / Date---------------

Hurio'r Pafiliwn Hiring the Pavilion Statistics: 0 click throughs, 221 views since start of 2024

Hurio'r Pafiliwn Hiring the Pavilion

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43388 views since start of 2024