Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Cymru / Wales Volunteer of the Year Awards

/image/upload/eifion/TYSTYSGRIF_CYMERADWYAETH_MENTER_BRO_ALED.jpg

Gwobrau Canmoliaeth Uchel yng Nghonwy
Gwobr Categori Grwpiau Enwebwyd gan Ela Fon Williams, Swyddfa Wledig CGGC.
Debyniwyd y Dystysgrif yn Seremoni Gwobreuo Gwirfoddolwyr Dydd Mercher Mehefin y 5ed 2013 a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gymuned a Chwaraeon Craig y Don, Llandudno
Highly Commended Awards in Conwy
Group Category Award, nominated by Ela Fon Williams, CVSC Rural Office.
The Certificate was received at the Volunteering Awards Event held on Wednesday 5th June 2013 at the Craig y Don Sports and Community Centre, Llandudno.

Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Cymru / Wales Volunteer of the Year Awards Statistics: 0 click throughs, 227 views since start of 2024

Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Cymru / Wales Volunteer of the Year Awards

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43391 views since start of 2024