Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwobrau Busnes Conwy Wledig 2013 Conwy Rural Business Awards

/image/upload/eifion/Gwobrau_busnes_tystysgrif_2.jpg

Cynhaliwyd seremoni Gwobrau Busnes Conwy Wledig nos Wener yr 22ain o Fawrth yng Ngwesty'r Waterloo ym Metws y Coed.
Daeth Menter Bro Aled i'r brig yng nghatagori Grwp Balchder Cymunedol am ei gwaith yn ardal Llansannan.
Derbyniwyd y dystysgrif a'r tlws ar ran y Fenter gan Alwyn Williams, (Cadeirydd Menter Bro Aled) Berwyn Evans ac Eifion Jones.
The Conwy Rural Business Awards was held on Friday evening the 22nd March at the Waterloo Hotel, Betws y Coed.
Menter Bro Aled came first in the Community Pride Group of the Year category for the work undertaken in and around Llansannan.
The Certificate and Trophy was received on belalf of Y Fenter by Alwyn Williams (Chairman Menter Bro Aled) Berwyn Evans and Eifion Jones

Gwobrau Busnes Conwy Wledig 2013 Conwy Rural Business Awards Statistics: 0 click throughs, 335 views since start of 2024

Gwobrau busnes-tystysgrif.jpgGwobrau Busnes Conwy Wledig 2013 Conwy Rural Business Awards

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54496 views since start of 2024