Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwasanaeth Diolchgarwch Eglwys St Sannan / St Sannan's Harvest Festival

Mwy o luniau More pictures website link

/image/upload/eifion/Diolchgarwch_St_Sannan_blodau.jpg

Blodau yr Hydref
Autumn flowers

/image/upload/eifion/Diolchgarwch_St_Sannan_basged.jpg

Basged o bennau haidd
A basket of barley heads

/image/upload/eifion/Diolchgarwch_St_Sannan.jpg

Ffrwythau coch
Red fruits

/image/upload/eifion/Diolchgarwch_St_Sannan_ffenastr.jpg

Silff ffenest
Window ledge

/image/upload/eifion/Diolchgarwch_St_Sannan_paned_etojpg.jpg

Y gunulleidfa yn cymdeithasu dros baned ar derfyn y gwasanaeth.
The congregation socializing over a cuppa after the service

Gwasanaeth Diolchgarwch Eglwys St Sannan / St Sannan's Harvest Festival Statistics: 0 click throughs, 431 views since start of 2018

Poster Gwasanaeth Diolchgarwch 001.jpgGwasanaeth Diolchgarwch Eglwys St Sannan / St Sannan's Harvest Festival

Pleser oedd gweld yr eglwys wedi ei haddurno ar gyfer Gwasanaeth Diolchgarwch. 'Roedd blodau, llysiau, frwythau a bwyd wedi ei leoli o amgylch yr adeilad.
What a pleasure to see the church decorated for the Thanksgiving Service. There are flowers, vegetables, fruit and food situated throughout the building.

Y Gwahoddiad i'r Gwasanaeth
Invitation to the Service

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 71077 views since start of 2018