Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Garddwest a gyrfa Chwist / Open garden and Whistdrive

/image/upload/eifion/Twrbein_Terry.jpg

Yr unig dwrbein gwynt yn Ffordd Gogor!
The only wind turbine in Ffordd Gogor!

/image/upload/eifion/Treigliadau_3.jpg

Fel dysgwr Cymraeg, 'does dim isio gwneud mor a mynydd o dreigliadau!
As a Welsh learner, there is no need to make a mountain out of a molehill in regards to mutations!

/image/upload/eifion/Basgedi_crog_2.jpg

Basgedi crog.
Hanging baskets.

/image/upload/eifion/Cafn_blodau_2.jpg

Cafn blodau wedi ei wneud yn lleol a'i blannu efo blodau gan ffrind.
Plant trough made locally and planted up by a friend.

Garddwest a gyrfa Chwist / Open garden and Whistdrive Statistics: 0 click throughs, 205 views since start of 2024

Helen-cacen.jpgGarddwest a gyrfa Chwist / Open garden and Whistdrive

Mae rhaid cael cacen penblwydd a dyma hi'n cael ei chyflwyno gan Karen.
Must have a birthday cake and here it is being presented by Karen.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 47647 views since start of 2024