Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ffenestri newydd i'r tolied / New windows for the toilet

/image/upload/eifion/Hen_ffenest_merched.jpg

Wedi gweld dyddiau gwell!
Seen better days!

/image/upload/eifion/Ty_allan_i_r_merched.jpg

Un wedi ei addnewyddu
A replaced one

/image/upload/eifion/hen_ffenest_ochr.jpg

Y talcen cyn ei newid
The gable end prior to being replaced

/image/upload/eifion/Storfa.jpg

Yr un newydd
The replacement

/image/upload/eifion/Van_Gwyn.jpg

Wedi mynd trwy'r broses o gael tri amcanbris am wneud y gwaith, dyma'r adeiladwr a benodwyd, Gwyn Evans
Following the process of obtaining three estimates for the work, here is the appointed builder Gwyn Evans

Ffenestri newydd i'r tolied / New windows for the toilet Statistics: 0 click throughs, 361 views since start of 2024

Arwydd Co-op.jpgFfenestri newydd i'r tolied / New windows for the toilet

Hysbyseb y Co-op
Co-op notice

Yn dilyn ceisiadau llwyddiannus am arian at Cartrefi Conwy (Y gist gymunedol) a'r Co-op (Cronfa Gymunedol yr Aelodau) cafwyd gosod tair ffenest newydd ar yr adeilad. Maen't wedi ei gwneud o bren caled, gyda gwydr wedi ei gryfhau.
Following a successful application for funding to Cartrefi Conwy(Community Chest) and the Co-op (Membership Community Fund) three new windows have been fitted to the building. They are made of hardwood and contain strengthened glass.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54499 views since start of 2024