Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod y Tai 2011

Cynhaliwyd Eisteddfod y Tai Llansannan Nos Wener y 25ain o Chwefror 2011 yng Nghanolfan Addysg Bro Aled. Roedd cystadlu brwd trwy'r nos ac erbyn y gystadleuaeth olaf, 'roedd Ty Aled ar y blaen.

Llansannan Eisteddfod Y Tai ( Eisteddfod of the Houses) was held on friday evening the 25th February 2011. By the time of the last competition, Ty Aled was with the most points.

/image/upload/eifion/gwynfor_ac_emlyn.JPG

Dau o gymeiriadau'r pentref mewn darlun pensel.
Two village characters drawn in pencil.

/image/upload/eifion/Coginio_2.JPG

Rhai o eitemau yn yr adran goginio.
Some itemsincluded in the cookery competition.

/image/upload/eifion/sioe_gerdd.JPG

Cystadlu ar y llwyfan efo eitem o Sioe Gerdd. TyAled efo "Jungle Book"
Stage competition, an item from a musical. Ty Aled with Jungle Book

/image/upload/eifion/Rhiannon_Parry.JPG

Rhiannon Parry o Benygroes, Gwynedd (gynt o Rhosydd Llansannan) yn beirniadu Llefaru.

Rhiannon Parry from Penygroes, Gwynedd (formerly from Rhosydd Llananan) judging recitation.

/image/upload/eifion/Arweinyddion_y_corau.JPG

Arweinwyr y corau Mair-Ty Aled efo'r darian ac Elen-Ty Creiniog efo Mic a Helen Ruggiero a oedd yn cadw'r scor trwy gydol y noson.

The conductors of the choirs, Mair-Ty Aled, holding the sheild and Elen-Ty Creiniog with Mic and Helen Ruggiero the score keepers for the evening

Eisteddfod y Tai 2011 Statistics: 0 click throughs, 458 views since start of 2018

anrheg i faban.JPGEisteddfod y Tai 2011

Cystadleuaeth anrheg i fabi yn yr adran gweu.
Present for a baby in the knitting competition

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 71074 views since start of 2018