Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cystadleuthau plant / Children's Competitions

/image/upload/eifion/anifail_o_lysiau.JPG

Anifail allan o ffrwyth neu lysieuyn
An animal made with fruit or vegetable.

/image/upload/eifion/179.JPG

Cystadleuaeth 179. Cebab ffrwythau
Competition 179. A fruit kebab

/image/upload/eifion/181.JPG

Cystadleuaeth 181. Creu het
Competition 181. Create a hat

/image/upload/eifion/185.JPG

Cystadleuaeth 185. Addurno Carreg
Competition 185. Decorate a stone

/image/upload/eifion/gwaith_plant.JPG

Arlunio / Art

Cystadleuthau plant / Children's Competitions Statistics: 0 click throughs, 365 views since start of 2019

bwgan  brain.JPGCystadleuthau plant / Children's Competitions

Ennillwyr / Winners

Cwpan Adran Plant Bl. 5, 6 a 7 / Cup Children yrs 5, 6 and 7 Anest Sion, Gilfach Lwyd
Cwpan Adran Plant Bl. 2, 3 a 4 Cup for Children yrs 1, 2, 3 and 4 Awel Glyn, Bodran ac Esyllt Dafydd, Allt Ddu Uchaf
Cwpan Adran Plant Bl. 1 ac iau / Cup for Children yrs 1 or younger Elliw Dafydd, Allt Ddu Uchaf


Cystadleuaeth Bwgan Brain
Scarecrow Competition

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 27 click throughs, 99868 views since start of 2019