Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cystadleuthau Coginio a gwaith llaw / Cookery and handicraft Classes

/image/upload/eifion/cacenau_3.JPG

Cacen siocled / Chocolate cake

/image/upload/eifion/cacenau_166_3.JPG

/image/upload/eifion/Corach.JPG

/image/upload/eifion/gwaith_llaw_170_.JPG

/image/upload/eifion/gwaith_llaw_4.JPG

Cystadleuthau Coginio a gwaith llaw / Cookery and handicraft Classes Statistics: 0 click throughs, 395 views since start of 2019

bwyd-167.JPGCystadleuthau Coginio a gwaith llaw / Cookery and handicraft Classes

Ennillwyr / Winners
Cwpan yr Adran Goginio / Cookery Section Cup Ann Morris, Bont Garreg Bach a Ceinlys Jones, Bryn Derw
Cwpan yr Adran Gwaith Llaw / Handicraft Cup Hilary Overstall, Dyffryn Aled
Cwpan Bryn Cnap Cup - Adran y Ffermwyr Ifanc YFC Section Llio Machno, Fron Deg
Cwpan Adran Plant Bl. 5, 6 a 7 Anest Sion, Gilfach Lwyd
Cwpan Adran Plant Bl. 2, 3 a 4 Awel Glyn, Bodran ac Esyllt Dafydd, Allt Ddu Uchaf
Cwpan Adran Plant Bl. 1 ac iau Elliw Dafydd, Allt Ddu Uchaf

Pryd Pasta (Dosbarth 154) / Pasta meal (Class 154)

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 27 click throughs, 99869 views since start of 2019