Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cystadleuaeth bowlio / bowls competition

/image/upload/eifion/_cystadleuaeth_bowls.jpg

Yn y llun, o’r chwith i’r dde, Gwynfor (torrwr y lawnt) Geraint, Mike a John
In in the photograph, left to right Gwynfor (groundsman) Geraint, Mike and John

/image/upload/eifion/mike_yn_barod_i_daflu.jpg

Mike yn barod i anfon y bel at y jac.
Mike ready to send the wood towards the jack

/image/upload/eifion/Geraint_yn_barod_i_lucho.jpg

Tro Graint
Gerain'ts turn

/image/upload/eifion/Aelodau_r_Clwb_Bowlio.jpg

Rhai o aelodau'r clwb wedi dod i gefnogi'r digwyddiad
Some of the Club members present at the event

/image/upload/eifion/ffrindiau_n_sgwrsio.jpg

Ffrindiau'n sgwrsio
Friends chatting

Cystadleuaeth bowlio / bowls competition Statistics: 0 click throughs, 279 views since start of 2024

Tlysau Bowls.jpgCystadleuaeth bowlio / bowls competition

Cynhaliwd rownd derfynol o gystadleuaeth bowlio ar b’nawn Ddydd Sadwrn yr 21ain o Orffennaf. Y cystadleuwyr oedd Michael Stuart-Fletcher a Geraint Pritchard. Dechreuwyd y gystaddleuaeth ar ol derbyn £150.00 gan Chwaraeon Conwy yn gynharach ym Mis Ebrill eleni. Roedd hyn yn galluogi hyrwyddo’r gystadleuaeth a phrynnu tlysau i’r ennillwyr.
Yr ennillydd oedd Michael Stuart-Fletcher, efo scÔr o 21 i 10. John Lloyd-Williams oedd yn 3ydd a Richard Handley yn 4ydd
Mae croeso i chwaraewyr newydd (hen ac ifanc) ymuno a ni ar nosweithiau Mawrth a Gwener am 7 o’r gloch yn y cae chwarae, Llansannan.
The final of the bowls competition was held on Saturday afternoon of the 21st July. The finalists were Michael Stuart-Fletcher and Geraint Pritchard.
The competition began following the receipt of a £150.00 grant from Sports Conwy back in April of this year. This funding enabled the promotion of this competition and the buying of the trophies.The winner was Michael Stuart-Fletcher with a score of 21 to 10. John Lloyd-Willams was 3rd and Richard Handley 4th.
The Club meet on Tuesday and Friday evenings in the sports field at 7.00pm. New members (old and young) are welomed

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43383 views since start of 2024