Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cwis Cymorth i'r Dioddefwyr / Victim Support Quiz

Cynhaliwyd Cwis er budd yr elusen Cymorth i'r Dioddefwyn yn y Llew Coch nos Fercher y 26ain o Dachwedd. Ar ddiwedd y noson, 'roedd £83.60 o elw wedi ei wneud. Cafwyd yn ychwanegol, luniaeth blasus wedi ei ddarparu gan Jackie. Diolch i bawb am gefnogi y digwyddiad.
A Quiz in aid of the charity Victims Support was held at the Red Lion on Wednesday the 26th November. by the end of the evening a total of £83.60 was achieved.
In addition , tasty refreshments were provided by Jackie. A big thank you to everyone who supported this event.

/image/upload/eifion/Tim_Mike.jpg

Nifer o ffrindiau yn ceisio ateb y cwestiynau.
Friebds attempting to answer the questions.

/image/upload/eifion/Jonquil_a_Ray.jpg

llai ar y bwrdd yma.
Fewer at this table.

/image/upload/eifion/Gareth_efo_atebion.jpg

Gareth gyda'r atebion
Gareth with the answers

/image/upload/eifion/Tim_buddugol.jpg

Y tim buddugol.
The winning team.

Cwis Cymorth i'r Dioddefwyr / Victim Support Quiz Statistics: 0 click throughs, 378 views since start of 2018

Cwis Cymorth i'r Dioddefwyr / Victim Support Quiz

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 20 click throughs, 76248 views since start of 2018