Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cofrestr o Ddatganiadau o Ddiddordeb Aelodau / Register of Members' Declarations of Interest

COFRESTR O DDIDDORDEBAU AELODAU 01/04.2017 i 14/03/ 2024 REGISTER OF MEMBERS' DECLARATIONS OF INTEREST 01/04/2017-14-03-2024

Enw’r Cynghorydd Diddordeb Cyffredinol sy’n cael ei ddatagn Diddordeb penodol sy’n cael ei ddatgan Math o ddiddordeb Dyddiad Y Cyfarfod
Councillor’s Name General Interest Declared Specific Interest Declared Type of Interest, Date of Meeting


Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer yng nghyfraith perchennog Eitem 7.2 Cyllid / Finance. Rhent Swyddfa Post
Owner's sister in law Llansannan Post Office Rent Personol /Personal 12/07/2017

Cyng/Cllr Trefor Roberts. Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 7.1 Cyllid.Finance, Polisi Yswiriant Cymdeithas
Chwaraeon Bro Aled Sports Association Insurance
Policy Anfanteisiol / Prejudicial 12/07/2017

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer yng nghyfraith perchennog Eitem 7.2 Cyllid/Finance. Rhent Swyddfa Post / Personol/Personal 16/08/2017
Owner' sister in law Llansannan Post Office Rent
Gwraig aelod o'r Pwyllgor/Committee member's wife Eitem 9.3 Gohebiaeth / Correspondence Personol / Personal

Cyng/Cllr Celfyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Lles Yr Henoed,/Committee member Eitem 9.2 Gohebiaeth / Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial 16/08/2017

Cyng/Cllr Berwyn Evans Tad Cadeirydd Clwb Pel-droed Llansannan Eitem 9.3 Gohebiaeth / Correspondence Personol/Personal 16/08/2017
Llansannan FC's Chairman's Father.

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.1 Cyllid/Finance. Rhent Swyddfa Post / Llansannan Post Office Rent Personol/Personal
13/09/2017
Gwraig aelod o'r Pwyllgor/Committee member's wife Eitem 9.1 Gohebiaeth / Correspondence Persono l /Personal 13/09/2017

Cyng/Cllr Celfyn Williams Aelod o'r Pwyllgor / Committee member Eitem 7.6 Cyllid / Finance,Taliad Neuadd Goffa Plwyf Anfanteisiol / Prejudicial 13/09/2017

Elwyn Jones, Gareth Jones Aelod o'r Pwyllgor Committee member Neuadd goffa Plwyf Y Bylchau Eitem 7.6 Cyllid / Finance, Anfanteisiol / Prejudicial 13/09/2017

Cyng/Cllr Berwyn Evans Tad Cadeirydd Clwb Pel-droed Llansannan / Llansannan FC's Chairman's Father.Eitem 9.1 Gohebiaeth / Correspondence Personol / Personal 13/09/2017

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer yng nghyfraith perchennog Eitem 7.9 Cyllid / Finance. Rhent Swyddfa Post. Owner's sister in law Llansannan Post Office Rent Personol / Personal 11/10/2017

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's Eitem 7.3 Cyllid/Finance,Rhent Swyddfa Post Personol/Personal 08/11/2017
sister in law Llansannan Post Office Rent

Cyng/Cllr Berwyn Evans Gwr Trysorydd Pwyllgor Swper Pensiynwyr Llansannan Eitem 9.9 Gohebiaeth/Correspondence Personol/Personal 08/11/2017
Pensioner Supper Committee Treasurer's Husband Swper Pensiynwyr / Pensioners'S Supper

Cyng/Cllr Trefor Roberts Cadeirydd Pwyllgor Swper Pensiynwyr Eitem 9.9 Gohebiaeth/Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial 08/11/2017
Pensioner Supper Committee Chairman Swper Pensiynwyr / Pensioners's Supper
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's Eitem 8.5 Cyllid/Finance, Rhent Swyddfa Post.09 Personol/Personal 09/05/2018 sister in law Llansannan Post Office Rent
Cyng/Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Gohebiaeth 9.7 Eisteddfod Bro Aled 2018. Anfanteisiol / Prejudicial 09/05/2018

Cyng, Delyth Williams , 7. Cyllid, 7.2 TT & B Williams. Rhent Swyddfa Post. Personol/Personal
11/06/20185
Cyng , Trefor Roberts, 9. Gohebiaeth 9.6, Anfanteisiol /Prejudicial 11/06/2018

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's Eitem 7.4. Cyllid / Finance, Rhent Swyddfa Post Personol/Personal 11/07/2018 sister in law Llansannan Post Office Rent
Cyng/Cllr Emrys Owen Applicant's Step Father Eitem 9 Gohebiaeth/Correspondence 9.8 Personol/Personal 12/09/2018
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's  Eitem 7.1. Cyllid / Finance, Rhent Swyddfa Post sister in law Llansannan Post Office Rent
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's Eitem 7.2 Cyllid/Finance, Rhent Swyddfa Post. Personol/Personal 14/11/2018 sister in law Llansannan Post Office Rent
Cyng Celfyn Williams Aelod o'r Pwyllgor / Committee member Eitem 7. Taliadau 7.1 Approve payments to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Anfanteisiol / Prejudicial 14/11/2018
Cyng / Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor / Committee member Eitem 10 Unrhyw fater arall 10.2 + 10.3 Anfanteisiol / Prejudicial 14/11/2018
Cyng/Cllr Meurig Davies Relative Eitem 9 Gohebiaeth 9.1 Personol/Personal 14/11/2018

Cyng / Cllr Trefor Roberts   Aelod o'r Pwyllgor / Committee member Eitem 10 Unrhyw fater arall 10.2 + 10.3 Anfanteisiol / Prejudicial 14/11/18
Cyng / Cllr Meurig Davies Relative Eitem  9 Gohebiaeth 9.1 Personol / Personal 14/11/18

Cyng / Cllr  Celfyn Williams   Aelod o'r Pwyllgor / Committee member Eitem 7, Taliadau 7.7 Approve payments to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Anfanteisiol / Prejudicial 12/12/18
Cyng / Cllr Elwyn Jones   Aelod o'r Pwyllgor / Committee member Eitem 7, Taliadau 7.7 Approve payments to Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau Anfanteisiol / Prejudicial 12/12/18

Cyng / Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Llansannan Post Office Rent Eitem 7.3 Cyllid / Finance Rhent Swyddfa Post Personol / Personal 09/01/2019
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's Eitem 7.1 Cyllid /Finance. Rhent Swyddfa Post Personol/Personal 13/02/2019
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.4 Cyllid/Finance Rhent Swyddfa Post. Personol/Personal 10/04/2019
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.1 Cyllid / Finance Rhent Swyddf Post Office rent Personol / Personal 08/05/2019
Cyng/Cllr Delyth Williams Modryb y ceisydd / Applicant's Aunty Eitem 9.1 Gohebiaeth/Correspondence.Urdd Personol / Personal '
Cyng/Cllr Meurig Davies Plant yn aelodau o Mudiad yr Urdd Eitem 9.1 Gohebiaeth/Correspondence.Urdd Anfanteisiol / Prejudicial '
Cyng/Cllr Delyth Williams Plant yn Ysgol Bro Aled Eitem10.1 Unrhyw fater arall/Any other business Anfanteisiol / Prejudicial '
Cyng/Cllr Meurig Davies Plant yn Ysgol Bro Aled ' '
Cyng /Cllr Guto Davies Plant yn Ysgol Bro Aled ' Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.4 Cyllid / Finance Rhent Swyddfa Post. Personol / Personal

12/06/2019
Cyng/Cllr Bethan Jones Gwraig yr Ymgeisydd / Applicant's Wife Eitem 8.3 Cynllunio / Planning Application Personol / Personal "
Cyng/Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member 9.3 +9.4 Gohebiaeth / Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial "
Cyng/Cllr Berwyn Evans Aelod o'r Pwyllgor / Committee member 9.4 Gohebiaeth / Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial "

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.3 Cyllid / Finance Rhent Swyddfa Post Personol / Personal 10/07/2019'

Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.3 Cyllid /Finance Rhent Swyddfa Post Personol/Personal 10/07/2019
Cyng/Cllr Guto Davies Cymydog / Neighbour Eitem 8.3 Cynllunio / Planning Application Personol / Personal 11/09/2019
Cyng / Cllr Philip Wright Ffrind / Friend Eitem 8.3 Cynllunio / Planning Application Personol / Personal 11/09/2019
Cyng/Cllr Guto Davies Cymydog / Neighbour Eitem 8.3 Cynllunio / Planning Application Personol / Personal 11/09/2019
Cyng / Cllr Philip Wright Ffrind / Friend Eitem 8.3 Cynllunio / Planning Application Personol / Personal 11/09/2019
Cyng / Cllr Berwyn Evans Cynghorydd / Adviser Eitem 8.1 Cynllunio /Planning Application Anfanteisiol / Prejudicial 09/10/2019
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.1 Cyllid/Finance Rhent Swyddf Post Office rent Personol/Personal 08/05/2019
Cyng/Cllr Delyth Williams Modryb y ceisydd/Applicant's Aunty Eitem 9.1 Gohebiaeth/Correspondence.Urdd Personol/Personal '
Cyng/Cllr Meurig Davies Plant yn aelodau o Mudiad yr Urdd Eitem 9.1 Gohebiaeth/Correspondence.Urdd Anfanteisiol / Prejudicial '
Cyng/Cllr Delyth Williams Plant yn Ysgol Bro Aled Eitem10.1Unrhyw fater arall/Any other business Anfanteisiol / Prejudicial '
Cyng/Cllr Meurig Davies Plant yn Ysgol Bro Aled ' '
Cyng /Cllr Guto Davies Plant yn Ysgol Bro Aled ' '
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.4 Cyllid/Finance Rhent Swyddfa Post. Personol/Personal 12/06/2019
Cyng/Cllr Bethan Jones Gwraig yr Ymgeisydd / Applicant's Wife Eitem 8.3 Cynllunio /Planning Application Personol/Personal "
Cyng/Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member 9.3 +9.4 Gohebiaeth /Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial "
Cyng/Cllr Berwyn Evans Aelod o'r Pwyllgor/Committee member 9.4 Gohebiaeth /Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial "
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.3 Cyllid /Finance Rhent Swyddfa Post Personol/Personal 10/07/2019
Cyng/Cllr Guto Davies Cymydog / Neighbour Eitem 8.3 Cynllunio /Planning Application Personol / Personal 11/09/2019
Cyng / Cllr Philip Wright Ffrind / Friend Eitem 8.3 Cynllunio /Planning Application Personol / Personal 11/09/2019
Cyng / Cllr Berwyn Evans Cynghorydd / Adviser Eitem 8.1 Cynllunio / Planning Application Anfanteisiol / Prejudicial 09/10/2019
Cyng / Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.3 Cyllid / Finance Rhent Swyddfa Post Personol / Personal 13/11/2019
Cyng / Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 9.1 Gohebiaeth / Correspondence. Anfanteisiol / Prejudicial 13/11/2019
Cyng / Cllr Emrys Owen Aelod o'r Pwyllgor / Committee member Eitem 9.1 Gohebiaeth/Correspondence. Anfanteisiol / Prejudicial 13/11/2019
Cyng / Cllr Trefor Roberts Perthynas / Related Eitem 9.10 Gohebiaeth / Correspondence Personol / Personal 11/12/2019
Cyng / Cllr Berwyn Evans Aelod o'r Pwyllgor/ Committee member Eitem 10.1 Gohebiaeth / Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial 11/12/2019
Cyng / Cllr Guto Davies Aelod o'r Pwyllgor / Committee member Eitem 10.1 Gohebiaeth / Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial 11/12/2019
Cyng/Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor / Committee member Eitem 10.1 Gohebiaeth / Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial 11/12/2019
Cyng/Cllr Trefor Roberts Perthynas / Related Eitem 9.10 Gohebiaeth / Correspondence Personol/Personal 11/12/2019
Cyng/Cllr Berwyn Evans Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.1 Gohebiaeth / Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial 11/12/2019
Cyng/Cllr Guto Davies Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.1 Gohebiaeth / Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial 11/12/2019
Cyng/Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.1 Gohebiaeth / Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial 11/12/2019
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem7.1,7.3,7.8,7.13,Cyllid/Finance. Rhent Swyddfa Post Personol/Personal 19/08/2020
Cyng/Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 9.5 Gohebiaeth / Correspondence Anfanteisiol / Prejudicial 19/08/2020
Cyng/Cllr Berwyn Evans Cynghorydd / Councillor Eitem 7 Cyllid Finance 7.4 Personol/Personal 09/09/2020
Cyng/Cllr Emrys Owen Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 9 Gohebiaeth /Correspondence 9.3 Anfanteisiol / Prejudicial 09/09/2020
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.3 7.5 7.9.7,14 7.23 Cyllid / Finance Swyddfa Post Personol / Personal 25/02/2021
Cyng / Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.1 7.3 7.5 Cyllid / Finance Swyddfa Post Personol / Personal 10/03/2021
Cyng / Cllr Celfyn Williams Aelod o'r Pwyllgor / Committee member Eitem 7 Cyllid/ Finance. 7.4 Anfanteisiol / Prejudicial 10/03/2021
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.3 7.5 7.9.7,14 7.23 Cyllid/Finance Swyddfa Post Personol/Personal 25/02/2021
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.1 7.3 7.5 Cyllid/Finance Swyddfa Post Personol/Personal 10/04/2021
Cyng/Cllr Celfyn Williams Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 7 Cyllid/ Finance. 7.4 Anfanteisiol / Prejudicial 10/04/2021 Philip Wright
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7 Cyllid/ Finance. 7.3 Rhent Syddfa Post Anfanteisiol / Prejudicial 12/05/2021

Cyng/Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.1 Grantiau / Grants Anfanteisiol / Prejudicial 14/07/2021
Cyng/Cllr Berwyn Evans Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.1 Grantiau / Grants Anfanteisiol / Prejudicial 14/07/2021
Cyng/Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.2 Grantiau / Grants Anfanteisiol / Prejudicial 14/07/2021
Cyng/Cllr Meurig Davies Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.2 Grantiau / Grants Anfanteisiol / Prejudicial 14/07/2021
Cyng/Cllr Meurig Davies Cynghorydd / Councillor Eitem 8.6 Cynllunio / Planning Personol/Personal 14/07/2021
Cyng/Cllr Guto Davies Cynghorydd / Councillor Eitem 11.1 Unrhyw fater arall/Any other matter Personol/Personal 14/07/2021
Cyng/Cllr Meurig Davies Cynghorydd / Councillor Eitem 8.6 Cynllunio / Planning Personol/Personal 13/10/2021
Cyng/Cllr Guto Davies Cynghorydd / Councillor Eitem 11.1 Unrhyw fater arall/Any other matter Personol/Personal 13/10/2021
Cyng/Cllr Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.1 Grantiau / Grants Anfanteisiol / Prejudicial 10/11/2021
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7 Cyllid / Finance 7.4 7.13 Anfanteisiol / Prejudicial 10/11/2021
Cyng/Cllr Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7 cyllid / Finance 7.5 7.9 Anfanteisiol / Prejudicial 09/02/2022
Cyng Delyth Williams. Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law AGM. Eitem 8.5 Cyllid/Finance. Rhent Swyddfa Post Personol/Personal 11/05/2022
Cllr Philip Wright Aelod o'r Pwyllgor/Committee member AGM. Eitem 8.1 Cyllid/Finance. Neuadd Groes Anfanteisiol / Prejudicial 11/05/2022
Cyng Delyth Williams. Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.4 Cyllid/Finance Rhent Swyddfa Post Personol/Personal 11/05/2022
Cyng Delyth Williams. Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.6 Cyllid/Finance Rhent Swyddfa Post Personol/Personal 15/06/2022
Cllr Philip Wright Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.2 Ceisidau Grants /Yswiriant Cae Chwarae Anfanteisiol / Prejudicial 15/06/2022
Cyng Meurig Davies Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.2 Ceisidau Grants /Yswiriant Cae Chwarae Anfanteisiol / Prejudicial 15/06/2022
Cyng Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.2 Ceisidau Grants /Yswiriant Cae Chwarae Anfanteisiol / Prejudicial 15/06/2022
Cyng Delyth Williams. Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law AGM. Eitem 8.5 Cyllid/Finance. Rhent Swyddfa Post
Cllr Philip Wright Aelod o'r Pwyllgor/Committee member AGM. Eitem 8.1 Cyllid/Finance. Neuadd Groes
Cyng Delyth Williams. Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.4 Cyllid/Finance Rhent Swyddfa Post
Cyng Delyth Williams. Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.6 Cyllid/Finance Rhent Swyddfa Post
Cllr Philip Wright Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.2 Ceisidau Grants /Yswiriant Cae Chwarae
Cyng Meurig Davies Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.2 Ceisidau Grants /Yswiriant Cae Chwarae
Cyng Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 10.2 Ceisidau Grants /Yswiriant Cae Chwarae
Cyng Delyth Williams. Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.6 Cyllid/Finance Rhent Swyddfa Post
Cyngorydd Tammi Owen Aelod o'r Pwyllgor / Committee member. Eitem 14.3 Materion CBS Conwy Anfanteisiol / Prejudicial 09/11/2022
Cyng Delyth Williams. Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 7.8 Cyllid/Finance Swyddfa Post Personol/Personal 07/12/2022
Cyng Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 8.3 Ceisiadai Cynllunio Anfanteisiol / Prejudicial 07/12/2022
Cyng E M Jones Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 8.3 Ceisiadai Cynllunio Anfanteisiol / Prejudicial 07/12/2022
Cyng Berwyn Evans Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 8.3 Ceisiadai Cynllunio Anfanteisiol / Prejudicial 07/12/2022
Cyng Tammi Owen Aelod o'r Pwyllgor / Committee member. Eitem 8.1 Ceisiadau Cynllunio Anfanteisiol / Prejudicial 07/12/2022
Cyng Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor / Committee member. Eitem 11.1 Ceisiadau am grant/Grant applications Anfanteisiol / Prejudicial 08/02/2023
Cyng Berwyn Evans Aelod o'r Pwyllgor / Committee member. Eitem 11.1 Ceisiadau am grant/Grant applications Anfanteisiol / Prejudicial 08/02/2023
Cyng Meurig Davies Aelod o'r Llywodraethwyr/ School Governor Eitem 11.2 Ceisiadau am grant/Grant applications Anfanteisiol / Prejudicial 08/02/2023
Cyng E M Jones Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 11.2 Ceisiadau am grant/Grant applications Anfanteisiol / Prejudicial 08/03/2023
Cyng Delyth Williams. Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law Eitem 8.3 Cyllid/Finance Swyddfa Post Personol/Personal 08/03/2023
Cyng Delyth Williams. Perthynas i'r ymgeisydd Eitem 9.1 Ceisiadau Cynllunio / Planning applications Personol/Personal 08/03/2023
Cyng Delyth Williams. Perthynas i'r ymgeisydd Eitem11.1 + 11.2 Grantiau Personol/Personal 08/03/2023
Cyng Sir Trystan Lewis Aelod o'r Pwyllgor/Committee member Eitem 11.2 Ceisiadau am grant/Grant applications Anfanteisiol / Prejudicial 08/03/2023
Cynghorydd Tammi Owen Aelod o'r Pwyllgor/Committee member 9.3 Ceisiadau Cynllunio/Planning Applications Anfanteisiol / Prejudicial 12/04/2023
CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
COFRESTR DIDDORDEBAU CYNGHORWYR / CLLRS REGISTER OF INTERESTS 01/04/2023 - 31/03/2024
Enw’r Cynghorydd Diddordeb Cyffredinol sy’n cael ei ddatagn Diddordeb penodol sy’n cael ei ddatgan Math o ddiddordeb Dyddiad Y Cyfarfod
Councillor’s Name General Interest Declared Specific Interest Declared Type of Interest, Date of Meeting
Cynghorydd Tammi Owen Aelod o'r Pwyllgor/Committee member 9.3 Ceisiadau Cynllunio/Planning Applications Anfanteisiol / Prejudicial 12/04/2023
Cynghorydd Elwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor/ Committee member. 8 Cyllid/ Finance. Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. Anfanteisiol / Prejudicial AGM, 10/05/2023
Cynghorydd David Morris Aelod o'r Pwyllgor/ Committee member. 8 Cyllid/ Finance. Neuadd Goffa Plwyf Y Bylchau. Anfanteisiol / Prejudicial AGM, 10/05/2023
Cyng Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law 8.6 Cyllid/ Finance. Rhent Swyddfa Post Personol /Personal 21/06/2023
Cyng Meurig Davies. Aelod o'r Pwyllgor/Committee member 11.1 Ceisiadau am Grant/Grant Applications Anfanteisiol / Prejudicial 21/06/2023
Cyng Tammi Owen Aelod o'r Pwyllgor/Committee member 11.1 Ceisiadau am Grant/Grant Applications Anfanteisiol / Prejudicial 21/06/2023
Cyng Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor/Committee member 11.1 Ceisiadau am Grant/Grant Applications Anfanteisiol / Prejudicial 21/06/2023
Cyng Eifion M Jones Aelod o'r Pwyllgor/Committee member 11.1 Ceisiadau am Grant/Grant Applications Anfanteisiol / Prejudicial 21/06/2023
Cyng DelythWilliams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law 8.4 Cyllid / Finance, Rhent Swyddfa Post. Personol / Personal 12/07/2023
Cyng DelythWilliams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law 8.3 Cyllid / Finance, Rhent Swyddfa Post Personol / Personal 11/10/2023
Cyng Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law 8.3 Cyllid / Finance, Rhent Swyddfa Post Personol / Personal 15/11/2023
Cyng Delyth Williams Aelod o'r Pwyllgor / Committee member 11.1 Ceisiadau am Grant/ Grant Applications Anfanteisiol / Prejudicial 15/11/2023
Cyng Trefor Roberts Aelod o'r Pwyllgor / Committee member 11.1 Ceisiadau am Gran / Grant Applications Anfanteisiol / Prejudicial 15/11/2023
Cyng E M Jones Aelod o'r Pwyllgor / Committee member 11.1 Ceisiadau am Grant/Grant Applications Anfanteisiol / Prejudicial 15/11/2023
Cyng DelythWilliams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law 8.4 Cyllid / Finance, Rhent Swyddfa Post. Personol / Personal 13/12/2023
Cyng Eifion M Jones Cynghorydd Cyngor Cymuned / Community Council Cllr 8.10 Cyllid / Finance. taliadau i'w cymeradwyo Anfanteisiol / Prejudicial 13/12/2023
Cyng DelythWilliams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law 8.4 Cyllid / Finance, Rhent Swyddfa Post. Personol / Personal 14/02/2024
Cyng Delyth Williams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law 8.4 Cyllid / Finance, Rhent Swyddfa Post. Personol / Personal 13/03/2024
Cyng Berwyn Evans Perthynas / Relation 12 Materion ddygwyd I sylw'r clerc. 12.1 Personol / Personal 13/03/2024
Cyng DelythWilliams Chwaer ynghyfraith perchennog / Owner's sister in law 8.1 Cyllid / Finance, Rhent Swyddfa Post. Personol /Personal 10/04/2024

Cofrestr o Ddatganiadau o Ddiddordeb Aelodau / Register of Members' Declarations of Interest Statistics: 0 click throughs, 325 views since start of 2024

Cofrestr o Ddatganiadau o Ddiddordeb Aelodau / Register of Members' Declarations of Interest

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 69 click throughs, 43382 views since start of 2024