Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Clwb 100 Club

/image/upload/eifion/39.jpg

ENNILLWYR 2017 / 2018 WINNERS
1af / 1st £25.00, 2il / 2nd £15.00, 3ydd / 3rd £10.00.
Ebrill / April
1af / 1st Rhif / No 54 Mr Dylan Roberts
2il / 2nd Rhif / No 79 Dr Mari Elin William
3ydd / 3rd Rhif / No 92 Mr Trefor Evans

Mai / May
1af / 1st Rhif / No 6 Mr Gerry Williams
2il / 2nd Rhif / No 47 Mrs Haf Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 92 Mr Trefor Evans

Mehefin / June
1af / 1st Rhif / No 58 Mrs Jane Jones
2il / 2nd Rhif / No 117 Mr Sefton Brennan
3ydd / 3rd Rhif / No 20 Mr Gwynfor Davies

Gorffennaf / July
1af / 1st Rhif / No 16 Mr Adrian Howatson
2il / 2nd Rhif / No 116 Mr Bryn Owen
3ydd / 3rd Rhif / No 64 Mrs Haf Roberts

Awst / August
1af / 1st Rhif / No 5 Itzel Saucendo Gonzales
2il / 2nd Rhif / No 108 Mr Dafydd Elgan Davies
3ydd / 3rd Rhif / No 71 Mr Michael Stuart-Fletcher

Medi / September
1af / 1st Rhif / No 103 Mr Duncan Morris
2il / 2nd Rhif / No 91 Mrs Wendy Harders
3ydd / 3rd Rhif / No 10 Miss Tammi Owen

Hydref / October
1af / 1st Rhif / No 51 Mr & Mrs B Lloyd
2il / 2nd Rhif / No 41 Mr Mike Dafforne
3ydd / 3rd Rhif / No 2 Mrs Sioned Rogers

Tachwedd / November
1af / 1st Rhif / No 25 Mr Gruff Pierce
2il / 2nd Rhif / No 52 Mr Gwyn Evans
3ydd / 3rd Rhif / No 112 Geraint Williams

Rhagfyr / December
1af / 1st Rhif / No 28 Mr Ivor Davies
1af / 1st Rhif / No 80 Mr John Lloyd-Williams
2il / 2nd Rhif / No No 64 Mrs Haf Roberts
2il / 2nd Rhif / No No 58 Mrs Jane Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 114 Mr Aled Williams
3ydd / 3rd Rhif / No 26 Mr Arwel Evans

Ionawr / January
1af / 1st Rhif / No 57 Miss Teresa Jones
2il / 2nd Rhif / No 67 Mrs Sian Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 56 Ann & Berwyn Evans

Chwefror / February
1af / 1st Rhif / No 115 Mr Geraint Williams
2il / 2nd Rhif / No 109 Mrs Marian Wyn Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 117 Mr Sefton Brennan

Mawrth / March
1af / 1st Rhif / No 90 Mr Huw Davies
2il / 2nd Rhif / No 47 Mrs Rhoswen Williams
3ydd / 3rd Rhif / No 58 Mrs Jane Jones

/image/upload/eifion/Julie_Clwb_100.jpg

ENNILLWYR 2016 / 2017 WINNERS
1af / 1st £25.00, 2il / 2nd £15.00, 3ydd / 3rd £10.00.
Ebrill / April
1af / 1st Rhif / No 106 Mr Meirion Jones
2il / 2nd Rhif / No 107 Mr Daniel Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 63 Mrs Rhiannon Evans

Mai / May
1af / 1st Rhif / No 9 Mrs Eirwen Bailey
2il / 2nd Rhif / No100 Mrs Nia Williams
3ydd / 3rd Rhif / No 88 Mr John W Jones

Mehefin / June
1af / 1st Rhif / No 103 Mr Duncan Morris
2il / 2nd Rhif / No 41 Mr Mike Dafforne
3ydd / 3rd Rhif / No 24 Mr Chris Reevell

Gorffennaf / July
1af / 1st Rhif / No 107 MrDaniel Jones
2il / 2nd Rhif / No 74 Mrs Haf Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 49 Mr Karl Brown

Awst / August
1af / 1st Rhif / No 18 Mrs Alwen Davies
2il / 2nd Rhif / No 82 Mr Trefor Roberts
3ydd / 3rd Rhif / No 29 Mrs Beryl Williams

Medi / September
1af / 1st Rhif / No 62 Dr Carys Newton
2il / 2nd Rhif / No 32 Mr Gwynfor Evans
3ydd / 3rd Rhif / No 13 Mr Gwyn Evans

Hydref / October
1af / 1st Rhif / No 1 Mr March Rogers
2il / 2nd Rhif / No 102 Mr Robert Maine
3ydd / 3rd Rhif / No 45 Lloyd & Janice Williams

Tachwedd / November
1af / 1st Rhif / No 14 Mrs Jackie Reevell
2il / 2nd Rhif / No 98 Mrs Jenny Poiner
3ydd / 3rd Rhif / No 72 Mrs Eva Davies

Rhagfyr / December
1af / 1st Rhif / No 106 Mr Meirion Jones
2il / 2nd Rhif / No 11 Mrs Lindsey Howatson
3ydd / 3rd Rhif / No 52 Mr Gwyn Evans

1af / 1st Rhif / No 111 Mr Josh Jones
2il / 2nd Rhif / No 55 Mr Alwyn Williams
3ydd / 3rd Rhif / No 107 Mr Daniel Jones

Ionawr / January
1af / 1st Rhif / No 53 Mr Celfin Williams
2il / 2nd Rhif / No 16 Mr Adrian Howatson
3ydd / 3rd Rhif / No 111 Mr Josh Jones

Chwefror / February
1af / 1st Rhif / No 18 Mrs Alwen Davies
2il / 2nd Rhif / No 68 Cath Woods
3ydd / 3rd Rhif / No 30 Mr Alan Andrews

Mawrth / March
1af / 1st Rhif / No 108 Mr Dafydd E Davies
2il / 2nd Rhif / No 56 Mr & Mrs Berwyn Evans
3ydd / 3rd Rhif / No 13 Mr Gwyn Evans

Clwb 100 Club Statistics: 0 click throughs, 568 views since start of 2018

26.jpgClwb 100 Club

Tynnu rhifau ennillwyr Mis Rhagfyr 2013. Gwnaed hyn gan unigolion yn y Llew Coch ar y Noson Cwis a gynhaliwyd ar yr 17eg.
Drawing the winning numbers for December 2013. This was done by individuals at the Red Lion who were participating in the Quiz Night held on the 17th.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 18 click throughs, 63733 views since start of 2018