Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Clwb 100 Club

/image/upload/eifion/Ennillwyr_clwb_100_Mis_Rhagfyr_2020.JPG

Ennillwyr Rhagfyr 2020
December 2020 winners

ENNILLWYR 2020 / 2021
Mis Ebrill / April
1. Mr Gwyn Evans (Rhif / No78)
2. Mr Michael Hay (Rhif / No 21)
3. Mr & Mrs C Macdonald (Rhif / No 36)

Mis Mai / May
1. Mrs Sian Jones (Rhif / No 94)
2. Mr Alan Andrews (Rhif / No 30)
3. Mr Emrys Owen (Rhif / No 42)

Mis Mehefin / June
1. Mrs Alwen Davies (Rhif / No18)
2. Mr Gwynfor Evans (Rhif / No 32)
3. Mr Dave Quinn (Rhif / No 63)

Mis Gorfffennaf / July
1. Mrs Marian Wyn Jones (Rhif / No109)
2. Mr Euros Lloyd (Rhif / No 12)
3. Mrs Sian Jones (Rhif / No 94)

Mis Awst / August
1. Miss Rhiannon Davies (Rhif / No 48)
2. Mr Huw Davies (Rhif / No 90)
3. Mrs Bethan Batty (Rhif / No 85)

Mis Medi / September
1. Mr Alan Andrews (Rhif / No 30)
2. Mr R D Owen (Rhif / No 34)
3. Mr Michael Hay (Rhif / No 21)

Mis Hydref / October
1. Mr John Rush (Rhif / No 60)
2. Mrs Eirwen Bailey (Rhif / No 9)
3. Mr Dylan Roberts (Rhif / No 54)

Mis Tachwedd / November
1. Mrs Sian Jones (Rhif / No 96)
2. Mrs Lynda Senter (Rhif / No 31)
3. Mrs Jenny Poiner(Rhif / No 99)

Mis Rhagfyr / December
1. Mr Karl Brown (Rhif / No 49)
2. Mrs Sioned Rogers (Rhif / No 2)
3. Mr Douglas Davies (Rhif / No 86)

1. Mr Dave Quinn (Rhif / No 63)
2. Mr Adrian Howatson (Rhif / No 16)
3. Mrs Sam Williams (Rhif / No 46)

Mid Ionawr / January
1. Mrs Lindsey Howatson (Rhif / No 11)
2. Teulu Wenallt (Rhif / No 17)
3. Mr John Rush (Rhif / No 60)

Mis Chwefror / February
1. Mr Rhodri Ll Evans (Rhif / No 104)
2. Mrs Lisa Davies (Rhif / No 66)
3. Mrs Sian Jones (Rhif / No 67)

/image/upload/eifion/Ennillwyr_clwb_100_Mis_Rhagfyr_2020_1_.JPG

Ennillwyr Rhagfyr 2020
December 2020 winners

ENNILLWYR 2019 / 2020 WINNERS
Mis Ebrill / April
1. Mr Eifion Jones (Rhif / No76)
2. Mr Gerald Williams (Rhif / No 6)
3. Mrs Jane Jones (Rhif / No 58)
Mis Mai / May
1. Ms Christine Ryder (Rhif / No 83)
2. Mr Robert Main (Rhif / No 102)
3. Mr Chris Reevell (Rhif / No 24)
Mis Mehefin / June
1. Mr Sjef Molmans (Rhif / No 22)
2. Mr & Mrs Lloyd Williams (Rhif / No 45)
3. Mr John Wynn Jones (Rhif / No88)
Mis Gorffennaf / July
1. Mr Eric Jones (Rhif / No 39)
2. Mr Emrys Owen (Rhif / No 40)
3. Miss Teresa Jones (Rhif / No 57)
Awst / August
1. Mr M Dafforne (Rhif / No 41)
2. Mrs Marian Wyn Jones (Rhif / No 109)
3. Mrs Pat Ellerton (Rhif / No 59)
Mis Medi / September
1. Mr Christopher Senter (Rhif / No 84)
2. Mr Dylan Roberts (Rhif / No 54)
3. Mr Josh Jones (Rhif / No 111)
Mis Hydref / October
1. Gillian Wallington (Rhif / No 3)
2. Mr Dave Quinn (Rhif / No 63)
3. Mr Robert Main (Rhif / No 102)
Mis Tachwedd / November
1. Mr Euros Lloyd (Rhif / No 12)
2. Mr Eifion Williams (Rhif / No 37)
3. Mr March Rogers (Rhif / No 1)
Rhagfyr / December
1. Mrs Lisa Davies (Rhif / No 66)
1. Mrs Sian Jones (Rhif / No 67)
2. Mr Arwel Evans (Rhif / No 26)
2. Mrs Jenny Poiner (99)
3. Mr Sefton Brennan (Rhif / No 117)
3. Mr Eifion Williams (Rhif / No 37)
Ionawr / January 2020
1. Mr John Lloyd-Williams (Rhif / No 80)
2. Mrs Delyth Williams (Rhif / No 69)
3. Mrs Linda Senter (Rhif / No 31)
Chwefror / February 2020
1. Mr Huw Davies (Rhif / No 90)
2. Mr Dennis Stephen (Rhif / No 70)
3. Mr Dave Quinn (Rhif / No 63)
Mawrth / March 2020
1. Mr Dylan Roberts (Rhif / No 54)
2. Mr Eilir Jones (Rhif / No 15)
3. Mr Josh Jones (Rhif / No 11

ENNILLWYR 2018 / 2019 WINNERS

Ebrill / April
1af / 1st Rhif / No 67 Mrs Sian Jones
2il / 2nd Rhif / No 73 Mrs Dawn Wilkes
3ydd / 3rd Rhif / No 52 Mr Gwyn Evans

Mai / May
1af / 1st Rhif / No 9 Mrs Eirwen Bailey
2il / 2nd Rhif / No 68 Mrs Cathryn Andrews
3ydd / 3rd Rhif / No 17 Teulu Wenallt

Mehefin / June
1af / 1st Rhif / No 108 Mr Dafydd Elgan Davies
2il / 2nd Rhif / No 36 Mr & Mrs C Macdonald
3ydd / 3rd Rhif / No 28 Mrs Noleen Quinn

Gorffennaf / July
1af / 1st Rhif / No 101 Mrs Gwyneth Main
2il / 2nd Rhif / No 90 Mr Huw Davies
3ydd / 3rd Rhif / No 69 Mrs Delyth Williams

Awst / August
1af / 1st Rhif / No 33 Dr Gareth Jones
2il / 2nd Rhif / No 105 Mr Rhodri Evans
3ydd / 3rd Rhif / No 64 Mrs Haf Roberts

Medi / September
1af / 1st Rhif / No 62 Rhys Aled Jones
2il / 2nd Rhif / No 2 Mrs Sioned Rogers
3ydd / 3rd Rhif / No 24 Mr Chris Reevell

Hydref / October
1af / 1st Rhif / No 103 Duncan Morris
2il / 2nd Rhif / No 54 Mr Dylan Roberts
3ydd / 3rd Rhif / No 19 Mr Meurig Davies

Tachwedd / November
1af / 1st Rhif / No 6 Mr Gerry Williams
2il / 2nd Rhif / No 79 Dr Mari Elin William
3ydd / 3rd Rhif / No 50 Ms Rosemary Lowe

Rhagfyr / December
1af / 1st Rhif / No 7 Mrs Christine Williams
1af / 1st Rhif / No 97 Mrs Betty Owen
2il / 2nd Rhif / No 95 Mr Murray Taylor
2il / 2nd Rhif / No 47 Mrs Rhoswen Williams
3ydd / 3rd Rhif / No 78 Mrs Riannon Evans
3ydd / 3rd Rhif / No 11 Mrs Lindsey Howatson

Ionawr / January 2019
1af / 1st Rhif / No 43 Mrs Joan B Owen
2il / 2nd Rhif / No 27 Ms Lona Williams
3ydd / 3rd Rhif / No 76 Mr Eifion M Jones

Chwefror / February 2019
1af / 1st Rhif / No 77 Mr & Mrs Dafydd Ifans
2il / 2nd Rhif / No 53 Mrs Sioned Hedd Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 73 Mrs Dawn Wilks

Mawrth / March
1af / 1st Rhif / No 35 Mr Richard Ballam
2il / 2nd Rhif / No 107 Mr John Llew Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 103 Mr Duncan M

Clwb 100 Club Statistics: 0 click throughs, 1584 views since start of 2021

Tynnu Clwb 100-Rhagfyr 2020.JPGClwb 100 Club

Tynnu rhifau ennillwyr Mis Rhagfyr 2020..
December 2020 winners drawn..

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 43 click throughs, 157591 views since start of 2021