Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Clwb 100 Club

/image/upload/eifion/P1010205_2_.jpg

Tynnu rhifau Mis Tachwedd 2021 yn Siop y Llan
November draw in Siop y Llan

Ennillwyr 2022-2023 Winners

Mis Ebrill / April 2021
1. Mr Leon Gierk (Rhif / No 5)
2. Mrs Gwynneth Main Rhif / No 101)
3. Mrs Sam Williams (Rhif / No 46)

Mis Mai / May 2021
1. Mrs Sioned Hedd Jones (Rhif / No 53
2. Mr Eifion Williams (Rhif / No 37)
3. Mr Leon Gierk (Rhif / No 5)

Mis Mehefin / June 2022
1. Mr Emrys Owen (Rhif / No 42)
2. Mr Gwynfor Evans (Rhif / No 32)
3. Mrs Jenny Poiner (Rhif / No 99)

Gorffennaf / July 2022
1. Mr Richard Ballam (Rhif / No 35)
2. Mrs Jenny Poiner (Rhif / No 99)
3. Mr & Mrs Dafydd Ifans (Rhif / No 77)

Awst / August
1. Mr Dave Quinn (Rhif / No 63)
2. Mr Eric Jones (Rhif / No 39)
3. Mrs Haf Roberts (Rhif / No 64)

Medi / September 2022
1. Miss Lona Williams (Rhif / No 27)
2. Mr Eifion Jones (Rhif / No 76)
3. Mrs Gwynneth Main (Rhif / No 101)

Hydref / October
1. Mrs Eirwen Bailey (Rhif / No 9)
2. Mrs Beryl Williams (Rhif / No 29)
3. Mr Eifion Williams (Rhif / No 37)

Tachwedd / November
1. Mr Andrew Gill (Rhif / No 113)
2. Mr Arwel Evan (Rhif / No 26)
3. Mrs Bethan Batty (Rhif / No 85)

Rhagfyr / December
1. Mrs Sioned Rogers (Rhif / No 2)
1. Mr Meurig Davies (Rhif / No19)
2. Mrs Christine Williams (Rhif / No 7)
2. Mr Huw Davies (Rhif / No 90)
3. Ms Teresa Jones (Rhif / No 59)
3. Mrs Sioned Rogers (Rhif / No 2)

Chwefror / February
1. Mrs Noleen Quinn (Rhif / No 28)
1. Mr Gwynfor Evans (Rhif / No 32)
2. Mr Bryn Lloyd (Rhif / No 92)

Mawrth / March
1. Mr Jack Howatson (Rhif / No 71)
2. Mr Douglas Davies (Rhif / No 86)
3. Mr Rhodri Ll Evans (Rhif / No 104)

ENILLWYR 2021-2022

Mis Ebrill / April 2021
1. Mr David Lloyd (Rhif / No 115)
2. Mr Philip Mars-Jones Rhif / No 89)
3. Mr Emrys Owen (Rhif / No 42)

Mis Mai / May 2021
1 Mr Adrian Howatson (Rhif / No 16).
2. Mr Douglas Davies (Rhif / No 86)
3. Mrs Jenny Poiner (Rhif / No 98)

Mis Mehefin / June
1. Mrs Jenny Poiner (Rhif / No 98)
2. Mrs Christine Williams (Rhif / No 7)
3. Mrs Heather Jones (Rhif / No 4)

Gorffennaf / July
1. Mr Gruff Pierce (Rhif / No 25)
2. Mr John Ll. Jones (Rhif / No 107)
3. Mrs Jane Jones (Rhif / No 58)

Awst / August
1. Mr Emrys Owen (Rhif / No 40)
2. Mr Philip Mars-Jones (Rhif / No 89)
3. Mr Eifion Jones (Rhif / No 76)

Medi / September
1. Mr & Mrs Dafydd Ifans (Rhif / No 77)
2. Mr Gwyn Evans (Rhif / No 13)
3. Mrs Sioned Rogers (Rhif / No 2)

Hydref / October
1. Mr Gwynfor Williams (Rhif / No 93)
2. Mrs Sioned Rogers (Rhif / No 2)
3. Mr Rhodrri Ll Evans (Rhif / No 105)

Tachwedd / November
1. Rhif gwag / Not sold (Rhif / No 74)
2. Berwyn ac Ann Evans (Rhif / No 56)
3. Mr Arwel Evans (Rhif / No 26)
.
Rhagfyr / December
1. Mrs Dawn Wilks (Rhif / No 73)
1. Mr Dylan Roberts (Rhif / No 23)
2. Mrs Sian Jones (Rhif / No 92)
2. Mr Richard Ballam (Rhif / No 35)
3. Mrs Beryl Davies (Rhif / No 81)
3. Mr Norman Beedles (Rhif / No 110)

Ionawr 2022 / January 2022
1. Mr & Mrs C Macdonald (Rhif / No 36)
2. Mr Rhodri Ll Evans (Rhif / No 104)
3. Mrs Sioned Hedd Jones (Rhif / No 53)

Chwefror 2022 / February 2022
1. Mrs Jane Jones (Rhif / No 58)
2. Miss Einir Jones (Rhif / No 65)
3. Mr Bryn Lloyd (Rhif / No 92)

Mawrth 2022 / March 2022
1. Mr & Mrs Lloyd Williams (Rhif / No 45)
2. Mr & Mrs C Macdonald (Rhif / No 36)
3. Mrs Delyth Williams (Rhif / No 69)

ENILLWYR 2019 / 2020 WINNERS
Mis Ebrill / April
1. Mr Eifion Jones (Rhif / No76)
2. Mr Gerald Williams (Rhif / No 6)
3. Mrs Jane Jones (Rhif / No 58)
Mis Mai / May
1. Ms Christine Ryder (Rhif / No 83)
2. Mr Robert Main (Rhif / No 102)
3. Mr Chris Reevell (Rhif / No 24)
Mis Mehefin / June
1. Mr Sjef Molmans (Rhif / No 22)
2. Mr & Mrs Lloyd Williams (Rhif / No 45)
3. Mr John Wynn Jones (Rhif / No88)
Mis Gorffennaf / July
1. Mr Eric Jones (Rhif / No 39)
2. Mr Emrys Owen (Rhif / No 40)
3. Miss Teresa Jones (Rhif / No 57)
Awst / August
1. Mr M Dafforne (Rhif / No 41)
2. Mrs Marian Wyn Jones (Rhif / No 109)
3. Mrs Pat Ellerton (Rhif / No 59)
Mis Medi / September
1. Mr Christopher Senter (Rhif / No 84)
2. Mr Dylan Roberts (Rhif / No 54)
3. Mr Josh Jones (Rhif / No 111)
Mis Hydref / October
1. Gillian Wallington (Rhif / No 3)
2. Mr Dave Quinn (Rhif / No 63)
3. Mr Robert Main (Rhif / No 102)
Mis Tachwedd / November
1. Mr Euros Lloyd (Rhif / No 12)
2. Mr Eifion Williams (Rhif / No 37)
3. Mr March Rogers (Rhif / No 1)
Rhagfyr / December
1. Mrs Lisa Davies (Rhif / No 66)
1. Mrs Sian Jones (Rhif / No 67)
2. Mr Arwel Evans (Rhif / No 26)
2. Mrs Jenny Poiner (99)
3. Mr Sefton Brennan (Rhif / No 117)
3. Mr Eifion Williams (Rhif / No 37)
Ionawr / January 2020
1. Mr John Lloyd-Williams (Rhif / No 80)
2. Mrs Delyth Williams (Rhif / No 69)
3. Mrs Linda Senter (Rhif / No 31)
Chwefror / February 2020
1. Mr Huw Davies (Rhif / No 90)
2. Mr Dennis Stephen (Rhif / No 70)
3. Mr Dave Quinn (Rhif / No 63)
Mawrth / March 2020
1. Mr Dylan Roberts (Rhif / No 54)
2. Mr Eilir Jones (Rhif / No 15)
3. Mr Josh Jones (Rhif / No 11

Clwb 100 Club Statistics: 0 click throughs, 2177 views since start of 2023

Clwb 100 Club

.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 67 click throughs, 225098 views since start of 2023