Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Clwb 100 Club

/image/upload/eifion/39.jpg

ENNILLWYR 2018 / 2019 WINNERS

Ebrill / April
1af / 1st Rhif / No 67 Mrs Sian Jones
2il / 2nd Rhif / No 73 Mrs Dawn Wilkes
3ydd / 3rd Rhif / No 52 Mr Gwyn Evans

Mai / May
1af / 1st Rhif / No 9 Mrs Eirwen Bailey
2il / 2nd Rhif / No 68 Mrs Cathryn Andrews
3ydd / 3rd Rhif / No 17 Teulu Wenallt

Mehefin / June
1af / 1st Rhif / No 108 Mr Dafydd Elgan Davies
2il / 2nd Rhif / No 36 Mr & Mrs C Macdonald
3ydd / 3rd Rhif / No 28 Mrs Noleen Quinn

Gorffennaf / July
1af / 1st Rhif / No 101 Mrs Gwyneth Main
2il / 2nd Rhif / No 90 Mr Huw Davies
3ydd / 3rd Rhif / No 69 Mrs Delyth Williams

Awst / August
1af / 1st Rhif / No 33 Dr Gareth Jones
2il / 2nd Rhif / No 105 Mr Rhodri Evans
3ydd / 3rd Rhif / No 64 Mrs Haf Roberts

Medi / September
1af / 1st Rhif / No 62 Rhys Aled Jones
2il / 2nd Rhif / No 2 Mrs Sioned Rogers
3ydd / 3rd Rhif / No 24 Mr Chris Reevell

Hydref / October
1af / 1st Rhif / No 103 Duncan Morris
2il / 2nd Rhif / No 54 Mr Dylan Roberts
3ydd / 3rd Rhif / No 19 Mr Meurig Davies

Tachwedd / November
1af / 1st Rhif / No 6 Mr Gerry Williams
2il / 2nd Rhif / No 79 Dr Mari Elin William
3ydd / 3rd Rhif / No 50 Ms Rosemary Lowe

Rhagfyr / December
1af / 1st Rhif / No 7 Mrs Christine Williams
1af / 1st Rhif / No 97 Mrs Betty Owen
2il / 2nd Rhif / No 95 Mr Murray Taylor
2il / 2nd Rhif / No 47 Mrs Rhoswen Williams
3ydd / 3rd Rhif / No 78 Mrs Riannon Evans
3ydd / 3rd Rhif / No 11 Mrs Lindsey Howatson

Ionawr / January 2019
1af / 1st Rhif / No 43 Mrs Joan B Owen
2il / 2nd Rhif / No 27 Ms Lona Williams
3ydd / 3rd Rhif / No 76 Mr Eifion M Jones

Chwefror / February 2019
1af / 1st Rhif / No 77 Mr & Mrs Dafydd Ifans
2il / 2nd Rhif / No 53 Mrs Sioned Hedd Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 73 Mrs Dawn Wilks

Mawrth / March
1af / 1st Rhif / No 35 Mr Richard Ballam
2il / 2nd Rhif / No 107 Mr John Llew Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 103 Mr Duncan Morris

/image/upload/eifion/Julie_Clwb_100.jpg

ENNILLWYR 2017 / 2018 WINNERS
1af / 1st £25.00, 2il / 2nd £15.00, 3ydd / 3rd £10.00.
Ebrill / April
1af / 1st Rhif / No 54 Mr Dylan Roberts
2il / 2nd Rhif / No 79 Dr Mari Elin William
3ydd / 3rd Rhif / No 92 Mr Trefor Evans

Mai / May
1af / 1st Rhif / No 6 Mr Gerry Williams
2il / 2nd Rhif / No 47 Mrs Haf Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 92 Mr Trefor Evans

Mehefin / June
1af / 1st Rhif / No 58 Mrs Jane Jones
2il / 2nd Rhif / No 117 Mr Sefton Brennan
3ydd / 3rd Rhif / No 20 Mr Gwynfor Davies

Gorffennaf / July
1af / 1st Rhif / No 16 Mr Adrian Howatson
2il / 2nd Rhif / No 116 Mr Bryn Owen
3ydd / 3rd Rhif / No 64 Mrs Haf Roberts

Awst / August
1af / 1st Rhif / No 5 Itzel Saucendo Gonzales
2il / 2nd Rhif / No 108 Mr Dafydd Elgan Davies
3ydd / 3rd Rhif / No 71 Mr Michael Stuart-Fletcher

Medi / September
1af / 1st Rhif / No 103 Mr Duncan Morris
2il / 2nd Rhif / No 91 Mrs Wendy Harders
3ydd / 3rd Rhif / No 10 Miss Tammi Owen

Hydref / October
1af / 1st Rhif / No 51 Mr & Mrs B Lloyd
2il / 2nd Rhif / No 41 Mr Mike Dafforne
3ydd / 3rd Rhif / No 2 Mrs Sioned Rogers

Tachwedd / November
1af / 1st Rhif / No 25 Mr Gruff Pierce
2il / 2nd Rhif / No 52 Mr Gwyn Evans
3ydd / 3rd Rhif / No 112 Geraint Williams

Rhagfyr / December
1af / 1st Rhif / No 28 Mr Ivor Davies
1af / 1st Rhif / No 80 Mr John Lloyd-Williams
2il / 2nd Rhif / No No 64 Mrs Haf Roberts
2il / 2nd Rhif / No No 58 Mrs Jane Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 114 Mr Aled Williams
3ydd / 3rd Rhif / No 26 Mr Arwel Evans

Ionawr / January
1af / 1st Rhif / No 57 Miss Teresa Jones
2il / 2nd Rhif / No 67 Mrs Sian Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 56 Ann & Berwyn Evans

Chwefror / February
1af / 1st Rhif / No 115 Mr Geraint Williams
2il / 2nd Rhif / No 109 Mrs Marian Wyn Jones
3ydd / 3rd Rhif / No 117 Mr Sefton Brennan

Mawrth / March
1af / 1st Rhif / No 90 Mr Huw Davies
2il / 2nd Rhif / No 47 Mrs Rhoswen Williams
3ydd / 3rd Rhif / No 58 Mrs Jane Jones

Clwb 100 Club Statistics: 0 click throughs, 947 views since start of 2019

26.jpgClwb 100 Club

Tynnu rhifau ennillwyr Mis Rhagfyr 2013. Gwnaed hyn gan unigolion yn y Llew Coch ar y Noson Cwis a gynhaliwyd ar yr 17eg.
Drawing the winning numbers for December 2013. This was done by individuals at the Red Lion who were participating in the Quiz Night held on the 17th.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 26 click throughs, 97183 views since start of 2019