Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cais am gymorth ariannol / Application for Financial Assistance

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL
Clerc / Clerk, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych LL16 5DA
Ffon 01745870744 Symudol 07876266339 Click to email


CAIS AM GYMORTH ARIANNOL / APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE 2021 / 2022

GWAHODDIR UNRHYW FUDIAD / SEFYDLIAD SYDD A DIDDORDEB MEWN GWNEUD CAIS AM GYMORTH ARIANNOL I ANFON CAIS FFURFIOL GAN AMGAU MANTOLEN ARIANNOL MWYAF DIWEDDAR.
BYDD ANGEN NODI AMCANION YR ARIAN A OFYNIR AMDANO AT GLERC Y CYNGOR ERBYN DYDD GWENER 31ain o RAGFYR 2021


AN INVITATION IS EXTENDED TO ANY MOVEMENT / ORGANISATION INTERESTED IN MAKING AN APPLICATION FOR FINANCIAL ASSISTANCE TO SEND A FORMAL APPLICATION ENCLOSING A MOST RECENT BANK STATEMENT. THE OBJECTIVES FOR THE PROPOSED MONEY APPLIED FOR MUST ALSO BE ENCLOSED WITH THE APPLICATION TO THE CLERK OF THE COUNCIL BY
FRIDAY 31st DECEMBER 2021

Cais am gymorth ariannol / Application for Financial Assistance Statistics: 0 click throughs, 380 views since start of 2024

Cais am gymorth ariannol / Application for Financial Assistance

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54506 views since start of 2024