Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Bore Coffi Sadwrn Siarad Coffee Morning

/image/upload/eifion/Alwen_efo_r_raffl.jpg

Alwen yn derbyn tal myndiad a gwerthu tocynnau raffl
Alwen taking entrance money and selling rafle tickets

/image/upload/eifion/Cath_a_Mary.jpg

Cath a Mary'n darparu paned
Cath and Mary preparing drinks

/image/upload/eifion/Cymdeithasu.jpg

Cyfarfod a hen ffrindiau a cymdeithasu.
Meeting old friends and socialising.

/image/upload/eifion/Byrddau_gwag.jpg

Byrddau gweigion ar ddiwedd y bore.
Empty tables by the end of the morning.

/image/upload/eifion/Mae_pob_ceiniog_yn_cyfrif.jpg

Cyfri'r ceiniogau a oedd yn y bwcwd ac wedi ei casglu trwyr wythnos. Cyfanswm o £54.33.

Counting the pennies collected in the bucket throughout the week. Total of £54.33

Bore Coffi Sadwrn Siarad Coffee Morning Statistics: 0 click throughs, 370 views since start of 2018

Chris Ryder.jpgBore Coffi Sadwrn Siarad Coffee Morning

Cynhaliwyd Bore Coffi Blynyddol Plant Mewn Angen bore Dydd Sadwrn yr 17eg o Dachwedd 2012 yng Nghanolfan Addysg Bro Aled Llansannan dan nawdd criw Sadwrn Siarad. Erbyn diwedd y bore 'roedd £350.00 o elw wedi ei wneud.

The Annual Children in Need Coffeee Morning was held on saturday the 17th November 2012 at the Bro Aled Education Centre under the auspices of the Sadwrn Siarad members. By the end of the morning a profit of £350.00 had been achieved.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 20 click throughs, 76243 views since start of 2018