Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Ar y cae-merlod / On the Field-ponies

/image/upload/eifion/Sioe_merld_2il_2.JPG

Ail wobr i Einir Davies Dinbych (ei merch wedi cael 1af eleni)
Second prize to Einir Davies, Denbigh (beaten this year by her daughter)

/image/upload/eifion/Carys.JPG

Trydydd wobr wedi mynd i Plas Isa, Bryn Rhyd yr Arian.
Third prize went to Plas Isa, Bryn Rhyd yr Arian.

/image/upload/eifion/Sioe_barnu_merlod.JPG

Beirniadu yn y cylch gyda Mr Dewi Glyn Roberts, Plas yn Trofarth, Llangernyw
Judging in the ring with Mr Dewi Glyn Roberts, Plas yn Trofarth, Llangernyw

/image/upload/eifion/Carys_3.JPG

Cystadleuaeth gwisg ffansi-Mor forwyn
Fancy dress competition-Mermaid

/image/upload/eifion/Carys_5.JPG

Gwisg ffansi-Morleidr
Fancy dress-Pirate

Ar y cae-merlod / On the Field-ponies Statistics: 0 click throughs, 422 views since start of 2018

Sioe-merlod -ennillydd o Ddinbych.JPGAr y cae-merlod / On the Field-ponies

Y wobr gyntaf yn mynd i Ddinbych.
First prize going to Denbigh.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 20 click throughs, 76241 views since start of 2018