Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Adran y Merlod / Pony Section

/image/upload/eifion/Aidy.JPG

/image/upload/eifion/ceffyl_brown.JPG

/image/upload/eifion/ceffyl_brown_a_gwyn.JPG

/image/upload/eifion/ceffyl_trwm.JPG

/image/upload/eifion/merlod_3.JPG

Adran y Merlod / Pony Section Statistics: 0 click throughs, 483 views since start of 2019

Arwain ceffyl.JPGAdran y Merlod / Pony Section

Ennillwyr / Winners
Tlws Awel y Grug Trophy (i'r ebol, eboles neu adfarch gorau 2-3 oed / Best foal, male or female 2-3 years old) Ann Holland, Dwyran, Ynys MÔn
Tarian Twrog Sheild (i'r Pencampwr yn Adran y Merlod / Champion in the pony section) Cara Fflur Mullock Jones, Mochdre
Cwpan Mr & Mrs Tilley, Plas Isa Cup (Mwyaf o farciau / Highest no. of points) Cara Fflur Mullock Jones, Mochdre
EBOLGAMPAU GYMKHANA
Cwpan / Cup (Mwyaf o farciau / most no. of points) Cara Fflur Mullock Jones, Mochdre
GWISG FFANSI / FANCY DRESS
Cwpan Cup Macsen ac Eos Newton, Plas Isaf

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 27 click throughs, 99866 views since start of 2019