Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council

Croeso i dudalen Catref Cyngor Cymuned Llansannan

Welcome to the home page of Llansannan Community Council

Bryn Rhyd yr Arian.JPG

Y Cyngor / The Council
Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am Gyngor Cymuned Llansannan. Gallwch ddod o hyd i'r Cynghorwyr ac i fusnes y Cyngor a sut i gwyno yn erbyn y Cyngor.

This page contains information on Llansannan Community Council. You will be able to find the Councillors and Council business and how to complain against the Council.

Gwybodaeth lleol / Local information

Siop y Llan, Swyddfa Post, Y Feddygfa a mannau ailgylchu
Village Shop, Post Office and re-cycling centres

Y%20ddarllenfa.jpg

Newyddion / News
Yma cewch wybodaeth am fywyd yr ardal, o blant, ieuenctid, a'r henoed, a llawer mwy o faterion diddorol eraill
This provides information on the life of the area from children, young people, senior citizens and many other items of interest

Arwydd Bylchau.JPG

Cysylltwch / Contact

Os oes gennych unrhyw sylwadau canmolaeth neu gwynion, gadewch i ni wybod amdanynt.

Should you have any comments, praise or complaints pass them on to us.

Neuadd goffa.JPG

Linciau / Links
Fe ewch i wefanau eraill o ddiddordeb trwy hwn.

You will enter other sites of interest through via this.

Arwydd Clwt.JPG

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 4 click throughs, 6423 views since start of 2015

Blodau llansannan.jpg Bro Aled

Contact Details

phone: fax:

Owner/Manager: Dewi Jones

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council

Conwy LL16 5HW Conwy

News and Special Offers

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 4 click throughs, 6423 views since start of 2015