Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Wythnos Gerdded Conwy 2013 Walking Week

/image/upload/eifion/taith_Pererinion_Gorffennaf_2012.JPG

Cerddwyr ar Daith Pererinion y tu allan i Eglwys Sant Sannan Dydd Mercher, 4 Gorffennaf: Taith o Llansannan, i Gwytherin ac ymlaen i Langernyw, trwy ystâd Hafodunos
Walkers on the Pilgrins Walk outside St Sannan's Church on Wednesday 4th July heading from Llansannan to Gwytherion and onto Llangernyw through the Hafodunos estate

/image/upload/eifion/Am_Goed_llys.jpg

Mae dwy daith yn yr ardal wedi ei cynnwys yn ystod Wythnos Gerdded 2012 sef taith rhif 20 a 35

Bore Sadwrn y 7 fed o Orffennaf yw y gyntaf. (Rhif 20) Taith yw hon i ddysgwyr Cymraeg cael ymarfer yr hyn maen't wedi ei ddysgu trwy sgwrsio a siarad efo Cymru Cymraeg


Mae'r ail daith, (rhif 35) Dydd Mawrth y 10fed yn un sy'n mynd i gymryd tros chwech awr i'w chwblhau, ac mae dau ddarn gweddol serth. Wedi gorffen, mae cyfle i gael cawl a bara yn nhafarn y Llew Coch Llansannan am tua 3.30-4.00yp. Am ragor o fanylion am yr holl deithiau cerdded ewch i wefan website link

Two walks within the area are included in the 2012 Walking Week programme, these being walk nos 20 & 35.

The first is on Saturday the 7th July. (no 20)
This is a walk for Welsh learners who wish to practise their knowledge by speaking to fluent Welsh speakers


The second walk, (no 35) is on Tuesday 10 July. It will that will take over 6 hours to complete, and covers two fairly steep sections. Following completion, there is an opportunity to have bread and soup at the Red Lion Llansannan at approximately 3.30-4.00pm
For furter details of all the week's walks go to-
website link

/image/upload/eifion/Cae_Chwarae.jpg

Bron ar derfyn y daith, yn y cae chwarae ar y ffordd yn ol i'r Llew Coch am frechdanau bacwn
Almost at the end of the walk in the playing field and heading for the red Lion for bacon sandwiches

Wythnos Gerdded Conwy 2013 Walking Week Statistics: 0 click throughs, 161 views since start of 2014

Golygfa.jpgWythnos Gerdded Conwy 2013 Walking Week

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 8 click throughs, 3849 views since start of 2014