Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Wythnos Gerdded Conwy 2014 Walking Week

/image/upload/eifion/taith_Pererinion_Gorffennaf_2012.JPG

Cerddwyr ar Daith Pererinion y tu allan i Eglwys Sant Sannan Dydd Mercher, 4 Gorffennaf: Taith o Llansannan, i Gwytherin ac ymlaen i Langernyw, trwy ystâd Hafodunos
Walkers on the Pilgrins Walk outside St Sannan's Church on Wednesday 4th July heading from Llansannan to Gwytherion and onto Llangernyw through the Hafodunos estate

/image/upload/eifion/Am_Goed_llys.jpg

Manylion / Details
(website link)

/image/upload/eifion/Cae_Chwarae.jpg

Bron ar derfyn y daith, yn y cae chwarae ar y ffordd yn ol i'r Llew Coch am frechdanau bacwn
Almost at the end of the walk in the playing field and heading for the red Lion for bacon sandwiches

Wythnos Gerdded Conwy 2014 Walking Week Statistics: 0 click throughs, 228 views since start of 2015

Golygfa.jpgWythnos Gerdded Conwy 2014 Walking Week

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 3 click throughs, 4625 views since start of 2015