Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Blodyn Haul Talaf 2015 Tallest Sunflower

/image/upload/eifion/Blodyn_Haul_Beca.jpg

Beca Fron Deg Llansannan a ennillodd y gystadleuaeth eleni efo blodyn a oedd yn mesur 2.07 medr.
The winner this year was Beca, Fron Deg whose flower reached a height of 2.07 mtrs

Eleni 'roedd 20 wedi ceisio cystadlu, gyda rhai blodau ddim wedi gwneud llawer o dyfiant! Gwell lwc y flwydddyn nesaf

There were 20 attempts made this year with some of the flowers not having made much growth!. Better luck next year.

Blodyn Haul Talaf 2015 Tallest Sunflower Statistics: 0 click throughs, 415 views since start of 2018

Blodyn Haul Talaf 2015 Tallest Sunflower

Noddir y gystadleuaeth yma gan y Cyngor Cymuned.
Mae yn agored i holl blant Ysgol Bro Aled, a darperir yr hadau gan y Cyngor. Y wobr yw £10.00 o arian.
This competition is sponsored by the Community Counccil and is open to all the children that attend Bro Aled School. The seed are provided by the Council and the winner receives £10.00 in cash.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 20 click throughs, 76252 views since start of 2018