Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Te Nadolig 2015 Clwb yr Heulwen / Sunshine Club 2015 Christmas Tea

/image/upload/eifion/Canu_eto.JPG

Geiriau a'r cerddoriaeth trwy gyfrifiadur ac ar y sgrin
Words and music played on the computer and produced on screen.

/image/upload/eifion/wrth_y_byrddau.JPG

Pawb yn gwrando a mwynhau.
Everyone listening and enjoying.

/image/upload/eifion/Helen_efo_rhifau_raffl.JPG

Helen yn galw rhifau (yn Gymraeg!) a dynnwyd yn y raffl.
Helen calling the drawn raffle numbers (in Welsh!)

/image/upload/eifion/Jenny_yn_dewis_gwobr.JPG

Jenny yn dewis gwobr.
Jenny choosing a prize.

/image/upload/eifion/Jane_Gwenda.JPG

Gwenda a Jane yn y gegin. Y pwdin yn barod iw wasanaethu.
Diolch yn fawr i'r holl helpwyr a wnaeth y p'nawn mor llwyddianus.
Jane and Gwenda in the kitchen. The sweet ready for serving.
A big thanks to all that made the afternoon so successful.

Te Nadolig 2015 Clwb yr Heulwen / Sunshine Club 2015 Christmas Tea Statistics: 0 click throughs, 362 views since start of 2018

mwynhau.JPGTe Nadolig 2015 Clwb yr Heulwen / Sunshine Club 2015 Christmas Tea

Cynhaliwyd eleni ar Dydd Iau y 19eg o dachwedd yn y Ganolfan
Daeth 32 o bensiynwyr y pentref at ei gilydd i gymdeithasu, gwrando ar blant Ysgol Bro Aled yn canu nifer o ganeuon maent yn ei dysgu er ei canu yn y Cyngerdd Nadolig Blynyddol a bwyta.
This was held on Thursday the 19th November this year at the Community Centre.
32 village pensioners came to socialize, listen to children of Bro Aled School singing a number of songs that are learnt for performing later at the Annual Christmas Concert and to eat.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 71076 views since start of 2018