Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Taith flynyddol Clwb yr Heulwen 2015 Sunshine Club's Annual Outing

/image/upload/eifion/Y_Tren_wedi_cyrraedd_2.jpg

Roedd y tywydd wedi newid tipyn erbyn cyrraedd Corwen, cymylau'n cuddio'r haul. Yma mae aros i'r tren gyrraedd.
The waether had changed upon arrival at Corwen with clouds hiding the sun. Awaiting arrival of the train.

/image/upload/eifion/Jane.jpg

Seddi wedi ei cadw mewn dwy goets ar y tren.
Reserved seating in two coaches on the train.

/image/upload/eifion/Yn_y_tren_1.jpg

Yn cael ymlacio a mwynhau'r olygfa wrth deithio.
Relaxing and enjoying the scenary whilst travelling

/image/upload/eifion/Gorsaf_Llangollen.jpg

Pen y daith ar y rheilffordd, Gorsaf Llangollen.
Llangollen Station, the end of the rail journey.

/image/upload/eifion/Canolfan_gardddio.jpg

Wedi tamed o ginio yn Llangollen aeth y bws a'r teithwyr ymlaen i Ganolfan Siopa Moreton. Yma mae amryw edrych am fargeinion cyn dychwelyd am adref
Following a bite of lunch, the bus and passengers went on to the Moreton Shopping Centre. Here are some of the crew looking for bargains

Taith flynyddol Clwb yr Heulwen 2015 Sunshine Club's Annual Outing Statistics: 0 click throughs, 217 views since start of 2017

Mynd i'r bws.jpgTaith flynyddol Clwb yr Heulwen 2015 Sunshine Club's Annual Outing

Eleni, y 10fed o Fedi oedd dyddiad y daith flynyddol ac anelwyd an Gorwen i ddal tren 11.25 am Langollen.
'Roedd 41 o aelodau a frindiau wedi archebu lle ar y siwrnai ac 'roedd awyr las yn llawn o haul amser cychwyn o'r pentref.
This year, the date of the annual trip was the 10th of September and we aimed for Corwen in order to catch the 11.25 train to Llangollen.
41 members and friends had reserved a place on the journey and the sky was blue and full of sunshine when departing from the village.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 37644 views since start of 2017