Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Swper y Pensiynwyr 2015 Pensioners Supper

Mwy o luniau / more pictures
website link

/image/upload/eifion/Plant_eto.JPG

Caneuon tymhorol yn cael ei canu gan blant Ysgol Feithrin cyn y pryd.
Seasonal songs sung by children of the Nursery School prior to the meal.

/image/upload/eifion/Dechrau_y_noson.JPG

Y neuadd yn llenwi a gwestion
The hall filling up with guests

/image/upload/eifion/Llawn_o_bobl.JPG

Yn barod dderbyn y cinio.
Ready for the meal.

/image/upload/eifion/Dafydd_yn_canu.JPG

Dafydd Jones o Lanrhaeadr a ddaeth i ddiddori y gwestion yn dilyn y pryd. Ennillodd Dafydd y gystadleuaeth canu can o sioe gerdd dan 19 yn Eisteddfod Genedlaethol Cymry ym Meifod eleni efo'r gan "Fe garaf di o bell"
Dafydd Jones from Llanrhaeadr entertained the guests following the dinner. Dafydd won the competition for Songs out of the Shows under 19 at the National Eisteddfod of Wales, Meifod this year with his version of "I'll love you from afar"

/image/upload/eifion/Gweinyddesau_a_cogyddion.JPG

Gweinyddwyr y noson. O'r chwith i'r dde, Eva, Medwen, Carys, dim yn y llun, Jane, Marian a Gwenda, y gegin, Rhoswen, Cheryl a Marian.
Waiters for the evening, left to right, Eva, Medwen, Carys, not in the photo, Jane, Marian and Gwenda, kitchen staff, Rhoswen, Cheryl and Marian

Swper y Pensiynwyr 2015 Pensioners Supper Statistics: 0 click throughs, 348 views since start of 2018

Gosod byrddau.JPGSwper y Pensiynwyr 2015 Pensioners Supper

Eleni, disgynodd y Swper ar Nos Wener y 4ydd o Ragfyr
Yma mae Marian yn gosod y byrddau yn barod at y cinio.
Anfonwyd 135 o wahoddiadau i bensiynwyr Llansannan a daeth 95 i fwynhau cinio Nadolig traddodiadol, cymdeithasu a gwrando ar artistiaid lleol yn canu, yn cynnwys plant yr Ysgol Feithrin.
This year, this event fell on Friday evening the 4th December.
Here, Marian is preparing the tables for the dinner.
135 invitations were sent out to pensioners in Llansannan and 95 were present, for socializing, and enjoying a traditional Christmas dinner and musical items presented by local talent including children from the Nursery School

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 71074 views since start of 2018