Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Sul y Cofio 2015 Remembrance Sunday

/image/upload/eifion/Bron_yn_barod_i_ddechrau.JPG

Bron yn barod i ddechrau'r Gwasanaeth.
Almost time to begin the Service.

/image/upload/eifion/Alan_Benbow.JPG

Arweinydd y gwasanaeth eleni oedd Y Parchedig Alan Benbow, gyda Huw Rawson yn gwneud y Weithred o Goffad. Is-Gadeirydd y Cyngor Cymuned, Sharon Evans a osododd y dorch ar ran y Cyngor.
Rev. Alan Benbow led the Service this year with Huw Rawson undertaking the Act of Remembrance. Sharon Evans, Vice Chair of the Community Council laid the wreath on behalf of the Council.

/image/upload/eifion/Sul_y_cofio.JPG

Cunilleidfa teilwng iawn mewn nifweroedd.
A good congregation in number.

Sul y Cofio 2015 Remembrance Sunday Statistics: 0 click throughs, 417 views since start of 2018

4 o rithoedd.JPGSul y Cofio 2015 Remembrance Sunday

Er bod rhagolygon y tywydd yn anffafriol iawn, cafwyd cyfnod sych i'r Gwasanaeth.
Roedd nifer dda iawn o drigolion lleol wedi dod at ei gilydd ger y Gofgolofn ac hefyd Scowtiaid o Grosby a oedd yn aros tros y pen wythnos yn y pentref.
In spite of an unfavourable weather forecast, it remained dry for the duration of the Service.
A good number of residents had come to the Memorial, including a party of Crosby Scouts that were staying in the village over the weekend.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 71077 views since start of 2018