Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Gwyl Gymunedol Pel Droed Bro Aled 2012 Bro Aled Community Football Festival 2012

/image/upload/eifion/medalau.jpg

Roedd gwobr o fedal i bawb a ddaeth i chwarae.
A medal was presented to everyone that played.

/image/upload/eifion/Bl_5_6_Bro_Aled_yn_chwarae.jpg

Defnyddwyd 3 "pitch" i chwarae'r gemau ac 'roedd cystadlu brwd ym mhob oedran.

Three pitches were used for playing the games and the competition was keen in each age group.

/image/upload/eifion/Hyfforddi_pel_droed_1.JPG

Mae ymarfer wedi bod ar gae chwarae Llansannan ar nosweithiau Iau ers misoedd.
Training has been organised on the Llansannan sports field for months.

/image/upload/eifion/chwaraewyr_tim_bro_aled.jpg

Dyma'r holl chwaraewyr a oedd yn cynrychioli timau Bro Aled, ardaloedd Rhydgaled a Llansannan
These are all the players that represented Rhydgaled and Llansannan in the Bro Aled area.

/image/upload/eifion/Bl_2_3_4_yn_cynnwys_pawb.jpg

Tim Blwyddyn 2,3 & 4 Llansannan a Groes

Rhydgaled and Llansannan team Years 2, 3 & 4

Gwyl Gymunedol Pel Droed Bro Aled 2012 Bro Aled Community Football Festival 2012 Statistics: 0 click throughs, 303 views since start of 2015

Gosod offer.jpgGwyl Gymunedol Pel Droed Bro Aled 2012 Bro Aled Community Football Festival 2012

Eleni, cynhaliwyd yr Wyl yn Llannefydd ar ddydd Sadwrn yr 16eg o Fehefin.

Trefnwyd gan Tim Ballam, Swyddog Datblygu Chwaraeon Gwledig Cyngor Conwy ac er fod y tywydd yn ychydig anffafriol, fe 'roedd tua 80 o blant ysgolion cynradd lleol wedi troi fynny i gymeryd rhan ar y diwrnod. 'Roedd gemau i dimau peldroed wedi ei trefnu i ddwy oedran sef 5-8 ac 9-11 bechgyn a merched a thimau cymysg.
This year the Festival was held at Llannefydd on Saturday the 16th of June
The Festival was organised by Tim Ballam, Conwy County 's Rural Sports Develpoment Officer and even thouth the weather was a little inclement, around 80 children from local primary schools had turned up to take part on the day. Football matches were arranged for the following age groups, 5-8, 9-11, boys and girls and mixed teams.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 3 click throughs, 4521 views since start of 2015