Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Diwrnod yr Agylchedd 2014 Environment Day

/image/upload/eifion/Gwybodaeth_ar_gael.jpg

Gwybodaeth am yr wahanol ddarpariaeth.
Information about the various services provided

/image/upload/eifion/Arwydd_4.jpg

Compost

/image/upload/eifion/Manteisio_ar_gael_compost_am_ddim_2.jpg

Manteisio ar y cyfle i gael compost am ddim.
Taking advantage of receiving compost for free

/image/upload/eifion/Sgip_yn_llawn.jpg

Sgip yn llawn erbyn 11.30 yb
Skip full by 11.30 am

/image/upload/eifion/Yn_y_cae_chwarae.jpg

Torri gor dyfiant yn y parc chwarae. (Diolch i'r Gwasanaeth Prawf)
Cutting overgrowth in the play park (Thanks to the Probation Service)

Diwrnod yr Agylchedd 2014 Environment Day Statistics: 0 click throughs, 296 views since start of 2018

Swyddogion y Cyngor.jpgDiwrnod yr Agylchedd 2014 Environment Day

Eleni, disgynodd y diwrnod ar ddydd Mercher yr 16eg o Orffennaf lle 'roedd cyfle i drigolion lleol gael gwared o bob math o sbwriel, derbyn compost a gwneud gwellianau i ardaloedd o' bentref Llansannan.
Diolch yn fawr i Wasanaethau Amgylcheddol Cyngor Conwy am y ddarpariaeth.
This year, this day occured on 16th July where there was an opportunity for the villagers to dispose of all sort of rubbish, receive free compost and have areas of the village tidied.
A big thank you to the Environmental Services of Conwy Council for this provision.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 71074 views since start of 2018