Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cwrs blasu Cyfrifiaduron yn y Llew Coch / Computer Taster Course at the Red Lion

Mae cwrs blasu mewn defnyddio cyfrifiaduron wedi cychwyn yn y Llew Coch. Mae' rhedeg trwy arian o'r Bartneriaeth Datblygu Wledig ar tiwtor yw Alan Greenwood Arbenigydd Gwybodaeth Technoleg y Bartneriaeth. Diolch i Chris a Jackie am ddarparu'r adnoddau o'r 'stafell, y rhyngrwyd er ein defnydd a hefyd y lluniaeth. A taster course in the use of computers has started at the Red Lion. This is run through money from the Rural Development Partnership and the tutor is Alan Greenwood, the Partnership's I T Specialist. Our thanks go to Chris and Jackie for providing for our use, the facilities of the room, the internet and refreshments.

/image/upload/eifion/norman_beedles.JPG

Mae'r gliniaduron ar gael i'w defnyddio.
Laptops are available for use.

/image/upload/eifion/trefor.JPG

Pwrpas y cwrs yw helpu trigolion yr ardal i ddod yn gyfforddus efo defnyddio cyfrifiadur. Ceir croesdoriad yma o ddefnyddwyr hollol dibrofiad i rai sydd eisiau miniogi ei sgiliau.

The purpose of the course is to help local residents in becoming comfortable in computer use. A cross section of users partake from complete novices to ones tht want to sharpen their skills.

/image/upload/eifion/amser_paned_4.JPG

Amser i gael paned a gadael i'r wybodaeth a dderbyniwyd suddo i'r cof.
Time fora cuppa whilst allowing the information received to sink into the mind.

Cwrs blasu Cyfrifiaduron yn y Llew Coch / Computer Taster Course at the Red Lion Statistics: 0 click throughs, 265 views since start of 2018

cwrs cyfrifiadur.JPGCwrs blasu Cyfrifiaduron yn y Llew Coch / Computer Taster Course at the Red Lion

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 20 click throughs, 76243 views since start of 2018