Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cinio pensiynwyr 2014 Pensioners' dinner

Mae angen darparu cyn bod popeth yn ei le i'r gwestion. Yma mae y byrddau yn cael ei gosod. Gwneir hyn gan wirfoddolwyr. Prior to the arrival of the guests, the tables must be prepared. This is done by volunteers. Mwy / more website link

.

/image/upload/eifion/Rhoswen_a_Cheryl_p_nawn.jpg

Rhoswen a Cheryl

/image/upload/eifion/Plat_efo_bwyd.jpg

Cinio ar y plat ac yn aros am y llysiau. Darparwyd a coginwyd y cyfan yng nghegin yr adeilad gan Marian Davies a Cheryl Lloyd
The dinner on the plate awaiting the vegetables. All the preparation and cooking is done in the building's kitchen by Marian Davies and Cheryl Lloyd.

/image/upload/eifion/Yn_bwyta_2.jpg

Popeth wedi cyrraedd ac yn amser i fwyta.
Everything ready for eating.

/image/upload/eifion/Sgwrsio_5.jpg

Amser i sgwrsio
Time for chatting

/image/upload/eifion/Y_gweinyddion.jpg

Y gweinyddion. Sylwir fod un dyn eleni!
The waitresses. Notice that there is one man this year!

Cinio pensiynwyr 2014 Pensioners' dinner Statistics: 0 click throughs, 226 views since start of 2017

Y neuadd.jpgCinio pensiynwyr 2014 Pensioners' dinner

Y byrddau ac addurniadau yn y neuadd
Decorations and the tables in the hall.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 12 click throughs, 37644 views since start of 2017