Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

B-B-Q a Rasus Hwyaid Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association B-B-Q and Duck Races 25-07-2015

Erbyn diwedd y dydd 'roedd tros £400.00 o elw wedi ei wneud. Diwrnod llwyddiannus iawn! At the close of the event, a profit of over £400.00 had been made. A very successful day!

/image/upload/eifion/B_B_Q_25_07_2015.jpg

Cymdeithasu ymysg ffrindiau. Cyfle i brynnu tocynnau raffl, bwyd a ddarparwyd ar y B-B-Q, noddi hwyaid, cael peintio wyneb a phrynnu jam cartref.
Socializing amongst friends with an opportunity to buy raffl tickets, sponser ducks, food produced on the B-B-Q have face painted and obtain home made jams.

/image/upload/eifion/Hwyaid.jpg

Un o bedair ras hwyaid a gynhaliwyd yn ystod y p'nawn
One of the four duck races held during the afternoon.

/image/upload/eifion/Plant_6.jpg

Plant yn gwylio'n amyneddgar gan obeithio bod un nhw ar y blaen.
Children waiting patiently whilst hoping that their duck is in the lead.

/image/upload/eifion/Martyn_Norman.jpg

Mae oedolion yn hoffi bod ger yr afon hefyd!
Adults enjoy being by the river as well!

ENNILLWYR / WINNERS
Ras 1 / race 1
1 Bethan, Penfron Llansannan 2. Emrys Owen Llansannan. 3 Emrys Owen Llansannan
Ras 2 / race 2
1 Colin Macdonald Llansannan 2. Lloyd Williams Llansannan 3. Alice Rogers Hertford
Ras 3 / race 3
1. Dylan Davies Rhyl 2. Nyle Davies Rhyl 3. Mary Dickson Dinbych
Ras 4 / race 4. Ysgol Feithrin / Nursery School
1 Ela Owen 2. Nansi Grisial Jones 3. Alice Eira Done

/image/upload/eifion/Robert.jpg

Gwaith pwysig iawn o ddal yr hwyaid ar derfyn y ras. Yma mae Robert ac Eifion yn ceisio arbed i'r hwyaid ddianc i'r Rhyl!
Imprtant task of catching the ducks following the end of the race. Here are Robert and Eifion trying to prevent the ducks escaping to Rhyl!

B-B-Q a Rasus Hwyaid Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association B-B-Q and Duck Races 25-07-2015 Statistics: 0 click throughs, 365 views since start of 2018

Castell.jpgB-B-Q a Rasus Hwyaid Cymdeithas Chwaraeon Bro Aled Sports Association B-B-Q and Duck Races 25-07-2015

Cael ymlacio gyda'r plant yn mwynhau bod ar y castell gwynt.
Able to relax whilst the children are enjoying being on the bouncy castle

Cynhaliwyd ar ddydd Sadwrn y 25ain o Orffennaf 2015
Wedi cychwyn digon cymylog daeth yr haul allan i wneud y diwrnod yn un gwych.
Held this year on Saturday the 25th July 2015
Following a cloudy start, the sun eventually came out to make it an excellent day.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 19 click throughs, 71076 views since start of 2018